Varan har lagts till i varukorgen
Säkerheten i bredbandsmodem ska granskas
Arbetsmiljö 17 nov 2014
Bristande säkerhet i bredbandsmodemen visade sig göra det förhållandevis enkelt att via modemen övervaka datatrafiken och styra den till virussmittade sidor. Foto: Darryl Brooks
Post- och telestyrelsen har inlett en granskning av hur ett antal bredbandsoperatörer klarar av säkerhetsarbetet. Detta efter en granskning i media som visat på stora brister i bredbandskundernas modem.

Med hjälp av Superdatorcentrum i Linköping har Dagens Nyheter undersökt om den utrustning som bredbandsoperatörer levererar är säker och om kundernas uppgifter är skyddade. Granskningen visade på stora sårbarheter i säkerheten. Det visade sig till exempel vara förhållandevis enkelt att ta sig in i modemen och på så sätt kunna övervaka datatrafiken och styra den till virussmittade sidor.

Granskningen utökas till fler operatörer

När detta blev känt beslöt Post- och telestyrelsen, PTS, att granska Telenor (Bredbandsbolaget) och Comhem. Men efter att problemet visade sig vara större än man först trott, beslöt Post- och telestyrelsen att bredda myndighetens granskning till att även omfatta Bredband2, Telia Sonera och Tele2, Alltele och Bahnhof.

Säkerhetsprogram räcker inte

Datasäkerhetsexperten Per Hellqvist tycker att det bör ställas hårdare krav på operatörerna. Som konsument går det inte att på egen hand skydda sig när bristerna finns i modemen. Det räcker inte heller att ha ett säkerhetsprogram i datorn eller att uppdatera mjukvaran i den egna routern. Operatörens modem ligger först i kedjan och det är först när någon manipulerat din dator som du upptäcker det.

Flera av operatörerna har nyligen uppgett att de åtgärdat eller håller på att åtgärda säkerhetsbristerna. PTS kommer att be operatörerna att redogöra för hur de arbetar med säkerheten och skyddet av kundernas uppgifter. Samt vilka rutiner de har för att hantera uppkomna incidenter.

Förhindra framtida incidenter

– Konsumenter ska kunna känna sig trygga när de ringer och använder internet. Därför är det mycket viktigt att operatörer följer de regler som finns och bedriver ett systematiskt arbete för att upptäcka sårbarheter och förhindra incidenter, säger Annica Bergman, chef för PTS nätsäkerhetsavdelning.

PTS granskning grundar sig i myndighetens föreskrifter om skydd av behandlade uppgifter samt i lagen om elektronisk kommunikation. Operatörerna har nu på sig till den 24 november att svara på frågorna.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Transportsystem
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Fler nyheter