Varan har lagts till i varukorgen
Radonbidraget avvecklas
Miljö 3 nov 2014
Regeringen vill att bidraget till åtgärder mot radon i bostäder ska avvecklas från och med 2015. Det slås fast i budgetpropositionen som nyligen presenterades.
Höga radonhalter inomhus är en olägenhet för människors hälsa. Trots detta finns det, enligt Folkhälsomyndigheten, cirka 400 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över riktvärdet 200 Becquerel per kubikmeter luft.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter