Varan har lagts till i varukorgen
Prefabricerad yttervägg för renovering
Bostäder 12 nov 2014
Montage av ytterväggselementen mot stommen på långsidan. Foto: Linda Martinsson
Vid renoveringen av miljonprogramsområdet Brogården i Alingsås prövades ett system av prefabricerade byggnadshöga ytterväggar i tre av flerbostadshusen, med gott resultat.

Bostäderna i miljonprogramsområdet Brogården renoveras till passivhusnivå i ett partneringprojekt mellan AB Alingsåshem och Skanska Sverige AB. I tre av de 16 husen användes prefabricerade ytterväggar som teoretiskt utvecklats inom EU-projektet BEEM-UP. Dessa har sedan anpassats för produktion i byggprojektet. I detta fall var ambitionen att uppnå passivhusnivå, men systemet ska även kunna användas för andra nivåer på energikrav.

Utvecklingsarbetet har även resulterat i ett nystartat tillverkningsföretag med i dagsläget 16 nya arbetstillfällen.

Element för långsida och gavel

De aktuella byggnaderna har en platsgjuten bokhyllestomme i betong med bärande gavel- och tvärväggar, vilket var ett vanligt stomsystem under miljonprogrammet.

– Eftersom tegelfasaden hade frostskador och även utfackningsväggarna var dåliga revs de bort helt. Tack vare ytterväggselementen gick det snabbt att få ett tätt hus. På långsidorna kunde sedan nya utfackningsväggar byggas, i väderskydd av fasadelementen, berättar Linda Martinsson, Skanska.

De slutliga ytterväggselementen har tillverkats och levererats av Elementum eco AB. De är 3-4 våningar höga med en maxbredd på 3,1 meter för att kunna transporteras på en öppen bil utan specialtillstånd eller följebil. Elementen har en kärna av grafitcellplast med stående, obrutna Z-profiler. Det ger en mycket formstabil elementkärna. Av brandskäl kapslades cellplastkärnan in av mineralullsboard in- och utvändigt. Av produktions- och transportskäl levererades elementen utan fönster. Monteringen gjordes av tre man plus kranbil och förare.

Uppföljande mätningar

I den först färdigställda byggnaden har det utförts uppföljande mätningar av stomme, fukttillstånd i elementen samt luftläckage och invändiga yttemperaturer. Resultatet redovisas i BeBo-rapporten ”Utvärdering av prefabricerad vägg”. Montaget utvecklades vidare för alla de tre husen och erfarenheter från produktionen har därför tagits med även från de senare stegen i processen.

Byggbarhet i produktion

Jämfört med de tidigare ombyggda ytterväggarna på Brogårdenhusen är de nya prefabväggarna bra ur ergonomisk synvinkel. Många tunga moment flyttas från arbetsplatsen till fabrik med bättre arbetsförhållanden. Prefabriceringen minskar även omkostnader, hantering och spill på plats och förbättrar även utrymmet och arbetsmiljön.

Toleranser

För att undersöka vilka toleranser som kan förväntas i byggnader från denna tid har de platsgjutna bokhyllestommarna laserskannats.
– Skanningen bekräftade att avvikelserna var ungefär vad vi förväntade oss. Vissa större störningar syns med blotta ögat och kan åtgärdas i förväg. Elementen behövde inte därför anpassas ett och ett utan kunde tillverkas rationellt med samma mått för alla,säger Linda Martinsson.
– Potentialen för prefab i ombyggnad är mycket större om elementen kan byggas generellt istället för att konfektioneras, framhåller hon. 

Prefab i renovering

För renovering av den här typen av byggnader från miljonprogrammet, med regelbunden bokhyllestomme och plana uppställningsytor omkring husen, fungerade system med färdiga ytterväggselement som monterades direkt från bil bra. Utvärderingen visar att man med ett prefabricerat ytterväggsystem kan uppnå samma tekniska funktion som med ett platsbyggt system. Transport- och tillverkningskostnad blir något högre jämfört med ett platsbyggt alternativ men merkostnaden kan tjänas in genom en stor potentiell tids- och omkostnadsbesparing på plats. Det är i det sammanhanget viktigt att montörerna är med i framtagande av detaljer, arbetsordning och beredning av momenten.  

I detta fall monterades ytterväggen utanpå en solid betongvägg respektive med en ny utfackningsvägg i bokhyllestomme. Systemet har dock potential att användas även i andra typer av byggnader. Elementen borde även kunna användas för tilläggsisolering utanpå befintliga betong- eller utfackningsväggar, vilket skulle kunna göras med kvarboende.

Klarar kraven

De utförda mätningarna visar att väggsystemet klarar passivhusnivå när det gäller lufttäthet. Vid termografering upptäcktes inga konstruktions- eller utförandebrister. Även fuktmässigt fungerade väggen bra. Uttorkningen i elementen sker dock långsamt, något som måste beaktas i byggprocessen, då en prefabvägg utan fasad under produktionstiden ännu inte har samma skydd och egenskaper som den färdiga väggen.

Linda Martinsson, Skanska Sverige, har varit projektledare för utvärderingen av de prefabricerade ytterväggselementen. Foto Birger Jensen, Husbanken
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Linda Martinsson, Skanska Sverige, har varit projektledare för utvärderingen av de prefabricerade ytterväggselementen. Foto Birger Jensen, Husbanken