Varan har lagts till i varukorgen

Nytt högspänningslaboratorium invigt

Eldistribution 26 nov 2014
– Detta är en stor händelse för Elsverige. Här kommer vi att kunna bedriva viktig forskning för alla våra kunder, säger sektionschef Johan Söderbom. Foto:Tatu Nieminen.
Ett nytt högspänningslaboratorium har invigts i Borås av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Det ska bli en viktig del i utvecklandet av nya komponenter och innovationer för framtidens elsystem.

Det nya högspänningslaboratoriet ligger placerat vid SPs kontor i Borås. Smarta elnät, elbilar, säkerhet och utbyggd vindkraft. Det är några av de områden man kommer att arbeta med på laboratoriet.

– Detta är en stor händelse för Elsverige. Här kommer vi att kunna bedriva viktig forskning för alla våra kunder, säger Johan Söderbom, sektionschef för mätteknik på SP.

Tätt samarbete med högskolor

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, är det största tekniska forskningsinstitutet i Sverige. Man har mer än 10 000 svenska och internationella kunder med tillämpad forskning och samarbetar tätt med både universitet och högskolor.

– Högspänningsgruppen är unik med sin kompetens och utrustning och är efterfrågade från hela världen. Större delen av våra mätningar kan vi dessutom göra på plats hos kund, säger Petra Lantz, gruppchef för höspänningsgruppen.

Skalas upp i spänningsnivå

Med hjälp av det nya högspänningslaboratoriet och en stark grund i mätteknik kan forskningen nu skalas upp i spänningsnivå, från nanovolt till megavolt. Detta ger möjligheter att göra noggranna mätningar på storkraftsnätet, till exempel genom att kommersiella aktörer kan mäta exakt hur mycket el de levererar över näten. Detta är extra viktigt när elmarknaderna nu blir mer och mer sammankopplade.

Elföretag och elprodukter kräver säkra testmiljöer. I ett högspänningslaboratorium kan utvecklare skapa extrema situationer i en säker labbmiljö, och se hur applikationer och produkter fungerar i dessa extrema situationer.

Serva svensk krafteknisk industri

– För SP betyder det att vi kan fortsätta vår forskningsverksamhet och utvidga den på ett väldigt spännande sätt. Och vi får möjlighet att serva svensk kraftteknisk industri på ett helt annat sätt än tidigare. Satsningen tillåter forskarna att mäta höga likspänningar med mycket stor noggrannhet. Något som kan ha betydelse för den svenska elmarknaden i framtiden, säger Petra Lantz.

Kalibrering av mätutrustning för vindkraft

Högspänningslabbet är tänkt att bli en viktig del i utvecklingen av nya komponenter för elsystemet. Här kommer nya produkter, tjänster och komponenter att kunna testköras för att se hur de klarar allt från överspänning till åsknedslag. Ett annat exempel är kalibrering av mätutrustning för vindkraft, så att leverantörerna kan säkerställa att man får betalt för det man producerar.

Transporter och smarta elnät är andra viktiga forskningsområden som kan få en skjuts av högspänningslabbet. SP:s högspänningslabb är en viktig plattform för att kunna bygga och möjliggöra framtidens smarta elnät.

Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Elproduktion Energi
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter