Varan har lagts till i varukorgen

Nya rekommendationer för bygghandlingar

Endast huvudmått ska anges på ritningen, detaljmåtten får entreprenören själv ta ut från datafilen, det är en av nyheterna i del fem av Bygghandlingar 90. Foto: Ragsac.
Den femte delen av Bygghandlingar 90, Redovisning av installationer, har uppdaterats. Skriften har moderniserats, bearbetats och anpassats till utvecklingen som skett sedan den gavs ut år 1991.

Bygghandlingar 90 är byggsektorns rekommendationer om hur man ska utforma enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar. Del fem i serien, som idag består av åtta delar, beskriver redovisning av VVS- och elinstallationer. Efter drygt 20 år var skriften i ett stort behov av att uppdateras.

– År 1991, då skriften först kom ut, producerades de flesta ritningarna fortfarande för hand. Men nu är vi inne i en digital värld där vi kan plocka ut så mycket mer av en ritning än vi kunde tidigare, säger Ulf Gustavsson, ÅF, som var projektledare för uppdateringen.

Skriften har nu därför anpassats till den digitala världen och användningen av internet och BIM.

Exempel från verkliga projekt

Dispositionen i skriften har förändrats mot tidigare utgåva. Nu ligger exempel på ritningar efter respektive teknikområde i A4-format i den löpande texten, tidigare låg exemplen som bilagor i A3-format längst bak i skriften. Exemplen är hämtade ur verkliga projekt som har modifierats.

– I kapitel sex om styr och övervakning har vi lagt in exempel på driftkort. Och i el-kapitlet har vi lagt in exempel på viktiga handlingar som ska finnas med förutom ritningar, till exempel en armaturförteckning, berättar Ulf Gustavsson.

Antalet teknikområden har utökats i skriften så att alla vanligt förekommande VVS- och elanläggningar finns med, bland annat har rörpost och flera telesystem tillkommit.

Färre måttangivelser än tidigare

Skriften tar främst upp hur ritningar ska utföras men den nya utgåvan berör även tekniska beskrivningar, som är viktiga dokument vad gäller redovisning och de kompletterar i många fall ritningarna.

En annan nyhet i skriften gäller en förändring kring redovisningen av måttangivelser. Ulf Gustavsson berättar att det tidigare krävdes många måttangivelser men i och med den digitala anpassningen bör nu endast huvudmått anges på ritningen och detaljmåtten ska istället hämtas från datafilerna.

– Det här är lite kontroversiellt eftersom det innebär att entreprenören måste ha ett ritprogram för att få fram detaljmåtten. Men nu är vi här och så här arbetar redan de stora entreprenörerna, de har en läsplatta med sig ut på bygget, avslutar han.

FAKTA Mer om skriften

Arbetet med den nya utgåvan av del fem i Bygghandlingar 90, Redovisning av installationer, har utförts av:

 • Ulf Gustavsson, ÅF
 • Lars Lindberg, ÅF
 • Olle Edberg, Incoord
 • Lars Huldt, Incoord
 • Tobias Nilsson, Incoord

Arbetet har finansierats av SIS Swedish Standards institute och SBUF Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Installationsentreprenörerna; Bravida, Caverion och Imtech har fungerat som referensgrupp tillsammans med SIS/TK 269 Bygg och förvaltningsgrupp.

Webbsida med inloggning

bygghandlingar90.se är en webbsida som kompletterar böckerna i serien Bygghandlingar 90. När man köper en bok får man inloggningsuppgifter till webbsidan, där man kan:

 • hitta dokumentmallar
 • ladda ner ritningar
 • hämta checklistor
 • ställa frågor till experter
 • hitta kompletterande material.

 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Styr och övervakning Värme Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer om skriften

Arbetet med den nya utgåvan av del fem i Bygghandlingar 90, Redovisning av installationer, har utförts av:

 • Ulf Gustavsson, ÅF
 • Lars Lindberg, ÅF
 • Olle Edberg, Incoord
 • Lars Huldt, Incoord
 • Tobias Nilsson, Incoord

Arbetet har finansierats av SIS Swedish Standards institute och SBUF Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Installationsentreprenörerna; Bravida, Caverion och Imtech har fungerat som referensgrupp tillsammans med SIS/TK 269 Bygg och förvaltningsgrupp.

Webbsida med inloggning

bygghandlingar90.se är en webbsida som kompletterar böckerna i serien Bygghandlingar 90. När man köper en bok får man inloggningsuppgifter till webbsidan, där man kan:

 • hitta dokumentmallar
 • ladda ner ritningar
 • hämta checklistor
 • ställa frågor till experter
 • hitta kompletterande material.

 

Fördjupningsmaterial