Varan har lagts till i varukorgen
Nya hårdare krav på skyddsrör
Vatten och avlopp 25 nov 2014
Från årsskiftet ska hela rör-i-rör-systemet provas och godkännas enligt de nya kraven i branschreglerna. Förutom skyddsröret ska då även väggbockfixturen provas. Foto: Louise Rosén.
Branschreglerna Säker Vatteninstallation har kompletterats med nya krav på provningsmetoder för skyddsrör. Kraven ska motverka problemen med spruckna skyddsrör, som uppdagades förra våren.

Om ett vattenrör läcker i ett rör-i-rör-system ska skyddsröret leda ut vattnet så att läckaget blir synligt och kan åtgärdas. Systemet faller om skyddsröret inte är tätt. Då kan stora vattenskador uppstå, som i värsta fall inte upptäcks förrän flera år senare.

Våren 2013 fick Säker Vatten AB indikationer av sina installatörer och kunder att flera skyddsrör runtom i landet hade gått sönder.

– Jag skräms över utvecklingen. Det här påverkar trovärdigheten i VVS-branschen för både tillverkare och installatörer, säger Thomas Helmerson, vd Säker Vatten AB.

Kvaliteten skärps

Säker Vatten AB tog problemet på allvar och startade direkt diskussioner med leverantörer och tillverkare. Det har nu lett till ett särtryck till branschreglerna Säker Vatteninstallation, med nya hårdare krav på skyddsrör som börjar gälla den 1 januari 2015. Kraven innebär bland annat att:

  • Rör-i-rör-systemen måste provas och godkännas enligt både NT VVS 129 och Sintef Testmetod nr 1 för skyddsrör.
  • Provningen ska utföras med respektive leverantörs väggbockfixtur.
  • Produkterna ska tredjepartskontrolleras varje år.

Bristerna på skyddsrören beror främst på dålig kvalitet, man har använt för mycket återvunnet material i skyddsrören. Den norska testmetoden Sintef nr 1 tar hänsyn till detta och ställer högre krav på kvaliteten på skyddsrören.

– Idag har de flesta leverantörerna redan skyddsrör som är provade enligt den norska testmetoden, berättar Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten AB.

Hela systemet ska provas

Ingen av testmetoderna ställer krav på att väggbockfixturen ska provas och det är främst där skyddsrören har spruckit. Säker Vatten har därför lagt in ett eget krav på att den också ska provas.

– Vi kräver nu att hela systemet ska provas, inte bara skyddsröret. I monteringsanvisningen och certifikatet ska det framgå vilka produkter som är godkända, säger Fredrik Runius.

Kiwa Sverige och SP Certifiering har i samråd med VVS fabrikanternas råd tagit fram nya provningsdokument som bland annat omfattar väggbockfixturen.

Godkända väggbockfixturer kommer

Det finns idag inga godkända väggbockfixturer enligt de nya kraven men åtminstone en leverantör håller på att testa sin produkt.

– I mitten av december är testet på vår väggbockfixtur färdigt och då borde vi ha en godkänd produkt som uppfyller de nya kraven, berättar Kirill Makarov på Thermotech Scandinavia AB.

Säker Vatten kommer att publicera namnen på de leverantörer som har provade och godkända skyddsrör samt väggbockfixturer på sin webbplats, allt eftersom de godkänts.

– Om man inte vill vänta på godkända väggbockfixturer kan man istället använda väggboxen. Den är något dyrare men provad och godkänd sedan tidigare, säger Fredrik Runius, Säker Vatten AB.
FAKTA Kort om väggbockfixturen

En väggbockfixtur används för bockning och låsning av rör-i-rör vid väggenomföringen. Den böjer slangen i en pistoliknande hållare.  

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

– Om man inte vill vänta på godkända väggbockfixturer kan man istället använda väggboxen. Den är något dyrare men provad och godkänd sedan tidigare, säger Fredrik Runius, Säker Vatten AB.
FAKTA Kort om väggbockfixturen

En väggbockfixtur används för bockning och låsning av rör-i-rör vid väggenomföringen. Den böjer slangen i en pistoliknande hållare.  

Fördjupningsmaterial