Varan har lagts till i varukorgen
Ny publikation om läcksökning klar
Miljö 20 nov 2014
Svenskt Vattens publikation "P107 Läcksökning på vattenledningsnät" är nu klar. Publikationen innehåller strategier för hur man hittar utläckage och metoder för hur man lokaliserar läckor på vattenledningsnätet.
P107 Läcksökning på vattenledningsnät är framtagen för att kunna tjäna som handbok och vägledning vid såväl praktiskt utförande av läcksökning på markförlagda vattenledningar i fält, som för planering och uppföljning av läckagekontroll på vattenledningsnätet. Publikationen innehåller en mängd samlad kunskap om läcksökning samt internationellt vedertagna normer och metoder. 

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter