Varan har lagts till i varukorgen
Ny handbok om säkert arbete vid elanläggningar
Arbetsmiljö 4 nov 2014
En fråga som tas upp i handboken är hur man på bästa sätt gör en riskbedömning innan man sätter igång ett arbete. Foto: Yulia
En ny utgåva av handboken för säkert arbete vid elanläggningar har kommit. Handboken bygger på standarden för skötsel av elektriska anläggningar som uppdaterades vid årsskiftet.

Svensk elstandards handbok om elanläggningar "Elanläggningar. Säkerhet vid arbete. SEK Handbok 446" bygger på standarden "SS-EN 50110-1, 2013 Skötsel av elektriska anläggningar". I den nya utgåvan av handboken finns vägledande kommentarer som utarbetats av den tekniska kommittén SEK TK 78. Syftet är att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige.

Nya funktioner: eldriftledare och elsäkerhetsledare

Vilka är då de viktigaste förändringarna i den nya handboken för de som arbetar med detta? Klas-Göran Sundvall, ordförande i tekniska kommittén, menar att en av de stora förändringarna är införandet av nya begrepp för hur de olika grupperna ska titulera sig och vad som ingår i de olika arbetsrollerna.

I den uppdaterade standarden, som finns med i den nya utgåvan av handboken, har den nya funktionen elanläggningsansvarig införts. De nya funktionerna eldriftledare och elsäkerhetsledare ska nu ersätta de tidigare begreppen eldriftansvarig respektive elarbetsansvarig. Den eldriftansvariges arbetsuppgifter har breddats och fördelats mellan den elanläggningsansvariga och eldriftledaren.

Viktigt göra riskbedömningar

Den tekniska kommittéen har även kommenterat hur man på bästa sätt ska göra en riskhantering innan man sätter igång ett arbete. I denna elsäkerhetsplanering ingår arbetet med att identifiera riskkällor och att planera nödvändiga driftsåtgärder och säkerhetsåtgärder.

Något som inte fanns med i den tidigare standarden är riskhantering när man påbörjar ett arbete på lågspänning. På högspänning finns det krav på att man ska jorda och kortsluta innan man påbörjar arbetet. På lågspänning gäller det vid luftledning men inte i övrigt.

Inget formellt krav ännu

Tekniska kommittéen anser att man bör göra någon form av bedömning om att man kanske måste jorda och kortsluta även vid lågspänning. Men det finns inget formellt krav på detta ännu, utan det är upp till var och en att göra denna bedömning, menar Klas-Göran Sundvall.

Den gamla standarden gäller till och med den elfte februari 2016. Det innebär att fram till dess kan man använda de gamla begreppen. Den nya standarden finns även utgiven i en engelskspråkig version.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Transportsystem
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial