Varan har lagts till i varukorgen

Nu lanseras motiv för AMA mät- och ersättningsregler

Teknik 19 nov 2014
Motiv MER kan förbeställas på Svensk Byggtjänst hemsida. Se länken intill. Illustration: Svensk Byggtjänst.
Nu lanseras en första utgåva av Motiv MER. Syftet är att ge dig som är beställare, konsult och entreprenör en tolkningshjälp till innehållet i MER Anläggning och MER Hus.

Vid kommande årsskifte 2014/2015 kommer en första utgåva av motiv för AMA mät- och ersättningsregler – Motiv MER att lanseras. Motiv MER är en publikation från Svensk Byggtjänst som ger dig bakgrund och tolkningshjälp till innehållet i MER för alla teknikområden. Genom Motiv MER får du en bättre insikt i reglernas uppbyggnad och en större förståelse av tillämpning och samhörighet med Allmänna bestämmelser, AB 04, och administrativa föreskrifter.

– Idag blir det ganska ofta tvister mellan beställare och entreprenörer om hur man ska tolka mät- och ersättningsreglerna på grund av att reglerna i MER är relativt kortfattande och inte "så berättande". Genom Motiv MER blir reglerna enklare att tolka och förhoppningsvis minskar också antalet tvister, säger Mats Werner, huvudutredare för Motiv MER.

Motiv MER innehåller totalt sju olika avsnitt. I avsnittet "Tillämpningsanvisningar i MER" går man igenom de tillämpningsanvisningar som framgår av inledningen till MER Anläggning och MER Hus. Här ges mer information i form av förklaringar och förtydliganden under bland annat följande rubriker;

  • kompletthetskravet
  • användningen av Fall A och Fall B
  • hanteringen av reglerbara och oreglerbara mängder till följd av ändringarna i AMA AF 12
  • kravställande av arbeten och åtaganden i teknisk beskrivning eller i de administrativa föreskrifterna
  • hanteringen av tilläggsersättningar liksom hanteringen av objektspecifika mät- och ersättningsregler.

Förklaring av koder och rubriker

Under avsnitten "Arbeten i MER Anläggning" kommenteras ett antal koder och rubriker som av erfarenhet tolkas på olika sätt. Exempel på sådana är BV Byggnadsverk, BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd med mera av ledning, BCB.7 Åtgärd för allmän trafik, BGB Tillfällig spont, BJB Geodetiska mätningsarbeten, CBC Bergschakt och PFB Pumpanordningar.

– Även om det inte är så vanligt med mängdförteckning vid husentreprenader så finns det även förklaringar till ett antal koder och rubriker för arbeten i MER Hus, säger Mats Werner.

AB 04 och mängdförteckning

Det finns även ett avsnitt benämnt ”AB 04 och mängdförteckning”. Här behandlas hur bestämmelser i AB 04 och i MER ska tillämpas beträffande omfattningen av kontraktsarbetena och entreprenörens rätt till ersättning när förfrågningsunderlaget, och efterföljande kontraktshandlingar innehåller mängdförteckning. Även bestämmelser i AB 04 om tider ersättning och vissa övriga frågor tas upp.

I boken tar man upp följande tre scenarier;

  1. Mängdförteckning innehåller kod och rubrik för visst arbete.     
  2. Mängdförteckning saknar kod och rubrik för visst arbete men arbetet framgår av annan handling i förfrågningsunderlaget.
  3. Mängdförteckning saknar kod och rubrik för visst arbete och arbetet framgår inte av annan handling i förfrågningsunderlaget.

Boken avslutas med en referenslista som anger ett urval av artiklar i AMA-nytt. Listan innehåller bra information vid upprättandet av mängdförteckningar enligt MER. Till varje artikel bifogas en kort beskrivning av innehållet.

FAKTA Arbetsgruppen bakom Motiv MER

Motiv MER ges ut av Svensk Byggtjänst och är framtagen av en arbetsgrupp bestående av huvudförfattaren Mats Werner, utredare för MER Anläggning 2002, 07,10 och 13, samt de biträdande författarna Hans Axelsson, Hans Axelsson Anläggningskonsult AB, Jan Johansson, Skanska och Anders Wimert, Wimert Lundgren Advokatbyrå.

Som representant för SvenskByggtjänst har Thomas Lindqvist, huvudutredare för AMA Anläggning 13, medverkat i arbetsgruppen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Arbetsgruppen bakom Motiv MER

Motiv MER ges ut av Svensk Byggtjänst och är framtagen av en arbetsgrupp bestående av huvudförfattaren Mats Werner, utredare för MER Anläggning 2002, 07,10 och 13, samt de biträdande författarna Hans Axelsson, Hans Axelsson Anläggningskonsult AB, Jan Johansson, Skanska och Anders Wimert, Wimert Lundgren Advokatbyrå.

Som representant för SvenskByggtjänst har Thomas Lindqvist, huvudutredare för AMA Anläggning 13, medverkat i arbetsgruppen.

Fördjupningsmaterial