Varan har lagts till i varukorgen

Kraven på cisterner och rörledningar lättas

Bestämmelser 5 nov 2014
Bensinbolagen får åtta år på sig att se till att alla rörledningar i mark är korrosionsskyddade. Foto: Per Andersson.
Efter kritik från bensinbranschen lättar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kraven på cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

Den 1 november trädde nya föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor, MSBFS 2014:5, i kraft. Samtidigt upphävdes tidigare gällande föreskrifter MSBFS 2011:8.

– Vi såg att några krav i föreskriften från 2011 var för stränga. Kraven fick en effekt som vi inte hade tänkt oss, därför har vi nu lättat på kraven, berättar Lars Synnerholm på MSB.

Det är främst tre krav i föreskriften som har reviderats:

  • kravet på att rörledningar ska vara fullt korrosionsskyddade har fått en övergångsbestämmelse.
  • kravet på att anslutning för fyllning av cistern ska vara skyddad mot att en flamma går ner i cisternen har tagits bort.
  • kravet på att avluftnings- och gasåterföringsledning ska ha flamskydd har begränsats med ett till kriterium.

Bensinbranschens kritik ligger bakom

Bensinbranschens kritik mot de tidigare kraven ligger bakom de nya reglerna. Bensinbolagen ansåg till exempel att det inte var möjligt att åtgärda alla bristfälligt korrosionsskyddade rörledningar i mark utan en övergångstid.

– Vi trodde inte att detta var ett så stort problem men efter att föreskriften från 2011 hade trätt i kraft kom kritiken. Därför har vi nu infört en övergångsbestämmelse som säger att befintliga varmförzinkade rörledningar i mark, som inte är fuktisolerade, får användas till den 1 juli 2022 utan korrosionsskydd, säger Lars Synnerholm.

Bensinbranschen har även kritiserat kravet att anslutningen för fyllning av cistern ska vara skyddad mot att en flamma går ner i cisternen. På bensinstationer innebär detta krav stora praktiska problem då cisternens anslutningar ofta är betongingjutna.

– Våra undersökningar visar att kravet inte är kostnadseffektivt, vi har därför tagit bort det.

Lars Synnerholm berättar att de istället planerar en informationssatsning om vikten av potentialutjämning. Åkarna måste potentialutjämna mellan bilen och tanken då de fyller på med vätskor som är lätta att antända, som till exempel bensin och E85.

FAKTA Mer om föreskriften

Föreskrifterna omfattar cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor, deras utrustning och kontroll. Kraven gäller cisterner och rörledningar i alla storlekar, ovan mark, i mark eller i vatten. Föreskrifterna gäller dock varken cisternernas eller rörledningarna placering, hantering, drift eller underhåll.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer om föreskriften

Föreskrifterna omfattar cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor, deras utrustning och kontroll. Kraven gäller cisterner och rörledningar i alla storlekar, ovan mark, i mark eller i vatten. Föreskrifterna gäller dock varken cisternernas eller rörledningarna placering, hantering, drift eller underhåll.

Fördjupningsmaterial