Varan har lagts till i varukorgen
Järnvägens aktörer är redo för snökaos
Rälsarbete 14 nov 2014
Representanter från järnvägens aktörer och infrastrukturministern Anna Johansson har träffats för att diskutera järnvägsunderhåll och snökaos. Foto: Michael Erhardsson och Regeringskansliet.
Mycket snö och kyla skapar besvär för järnvägstrafiken. Men järnvägens aktörer är väl förberedda inför vintern, menar infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Fungerande transporter på järnväg är en del av den nya regeringens politik men de senaste vintrarna har varit väldigt ansträngande för järnvägen. I veckan träffades representanter från järnvägens aktörer för att samtala om hur man förberett sig inför vintern.

På plats fanns representanter från Trafikverket, Jernhusen som sköter stationerna, olika tågoperatörer och entreprenörer som sköter drift och underhåll av landets järnvägar. Även infrastrukturminister Anna Johansson var med på mötet.

– För den tillträdda regeringen är tågtrafiken ett väldigt viktigt område och att tågen går i tid. Det är viktigt för att människor ska kunna planera sina liv, för att företag ska få ut sina produkter och för att vi ska kunna ha ett fungerade transportsystem där järnvägen blir ett attraktivt transportmedel. Och därför är vinterväghållningen också ett angeläget område, säger infrastrukturministern.

Utvalda växlar övervakas

Anna Johansson berättar att Trafikverket, som ansvarar för trafikledning och infrastrukturhållning av järnvägen, menar på att de är väl förberedda inför vintern. Man har placerat ut snöskydd, upphandlat extra snöröjningsresurser och lagt extra resurser på kontroll och underhåll av växlar.

– De har dels gått igenom de mest kritiska växlarna och dels sett till att värmefunktionerna fungerar. Man har även trafikövervakning på de mest kritiska växlarna för att hålla koll på om de blir nerisade, säger Anna Johansson.

Under förra vintern valde Trafikverket att stänga av spår som snöröjdes av säkerhetsskäl. Kommer det att ske även i år?

– Ja det har dem för avsikt att göra även i vinter. De är väldigt olämpligt att skicka ut personer på spår som är i trafik och röja snö. Då är det bättre att göra en planerad avstängning och släppa på trafiken igen när personalen har lämnat spåret.

Fem miljarder till underhåll

Det är inte bara snö och is som är orsaken till störningar i tågtrafiken, det eftersatta underhållet är också en bidragande faktor. Med detta som bakgrund har den nya regeringen valt att ge ett extra anslag för järnvägsunderhåll på fem miljarder under mandatperioden.

– I och med att vi tillskjuter 1,2 miljarder kronor per år förväntar vi oss också att det förebyggande underhållet ska öka och att banor, ställverk och växlar undan för undan kommer att börja fungera. Det är ett arbete som kommer ta lång tid men förhoppningen är att det ska leda till ett bättre förebyggande underhåll som ger ett mer robust järnvägssystem, avslutar ministern.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Rälsarbete Transportsystem Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial