Varan har lagts till i varukorgen

Hållbart byggande belönas

Teknik 13 nov 2014
Sweden Green Building Awards, priset som premierar hållbart byggande i Sverige, har nyligen delats ut i samband med konferensen Building Sustainability SGBC14.

Det är den ideella föreningen Sweden Green Building Council som med priset belönar de fastighets-, stadsutvecklings- och anläggningsprojekt som under det gångna året har varit föredömen för branschen.

I arbetet med att premiera hållbart byggande och en hållbar utveckling så har Sweden Green Building Council också valt att för första gången dela ut ett pris till en individ. Priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling i Sverige går till de eldsjälar som arbetar med att driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle och den första mottagaren av priset blev Viktoria Walldin, specialist inom social hållbarhet på White arkitekter, med motiveringen att hon i sitt arbete med social hållbarhet tillfört kunskap som hittills inte integrerats på ett konkret och tydligt sätt i planeringsprocessen. Hon ses som en stark inspiratör som har påverkat branschen både i Sverige och internationellt.

Samtliga vinnare i 2014 års Sweden Green Building Awards:

  • Stockholms stads forum för hållbara fastigheter och Sweden Green Building Councils pris för hållbarhetsarbete i innovativ samverkan "Två blir mer": Landsfogden 6, Einar Mattsson Byggnads AB och hyresgäster i Landsfogden 6
  • Utmärkelsen för innovation och samverkan kring hållbar utveckling av anläggningsprojekt - Pågående projekt: Spårväg City Bana Stockholm, Skanska och SL-Trafikförvaltning
  • Utmärkelsen för innovation och samverkan kring hållbar utveckling av anläggningsprojekt - Färdigställt projekt: Vindpark Sjisjka, Jämtkraft AB, OX2 och Skanska
  • BREEAM: Emporia, Steen & Ström Sverige
  • LEED: Entré Lindhagen, Skanska
  • Miljöbyggnad: Hagaborgsskolan, Karlstads kommun
  • EU GreenBuilding: Swedbank HQ, Swedbank
  • Utmärkelsen för hållbar stadsutveckling av ett nytt område: Norra Sigtuna, Sigtuna kommun och NCC
  • Utmärkelsen för hållbar stadsutveckling av ett befintligt område: Hållbara Järva, Stockholms stad
  • Priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling i Sverige: Viktoria Walldin, White Arkitekter.
Viktoria Walldin, specialist inom social hållbarhet på White arkitekter, fick pris för att hon positivt bidragit till hållbar stadsutveckling i Sverige. Foto: Mattias Elander Forsgren
FAKTA Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål.

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

Viktoria Walldin, specialist inom social hållbarhet på White arkitekter, fick pris för att hon positivt bidragit till hållbar stadsutveckling i Sverige. Foto: Mattias Elander Forsgren
FAKTA Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål.