Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Förslag ute på remiss om friyta för barn
Utemiljö 13 nov 2014
Boverket har tagit fram ett förslag på en vägledning samt ett förslag till allmänna råd för barns och ungas utemiljö. Dessa förslag är nu ute på remiss och Boverket vill ha in synpunkter på förslagen senast den 5 december 2014.
I plan- och bygglagen, PBL, ställs krav på att det ska finnas tillgång till tillräcklig friyta lämplig för lek och utevistelse vid bland annat skolor och förskolor. I dag skiljer det mycket mellan vad som är tillräcklig friyta lämplig för lek och utevistelse och vad som, i praktiken, tolkas som tillräcklig friyta enligt PBL. Det är inte helt ovanligt att barn i förskolan inte har en egen gård att vistas på utan får gå eller bussas till parker.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Grönska bidrar till att barn vistas mer utomhus, vilket i sin tur påverkar deras hälsa. Foto: Ulf Söderlund
Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Grönska bidrar till att barn vistas mer utomhus, vilket i sin tur påverkar deras hälsa. Foto: Ulf Söderlund