Varan har lagts till i varukorgen
Förslag ute på remiss om friyta för barn
Utemiljö 13 nov 2014
Boverket har tagit fram ett förslag på en vägledning samt ett förslag till allmänna råd för barns och ungas utemiljö. Dessa förslag är nu ute på remiss och Boverket vill ha in synpunkter på förslagen senast den 5 december 2014.
I plan- och bygglagen, PBL, ställs krav på att det ska finnas tillgång till tillräcklig friyta lämplig för lek och utevistelse vid bland annat skolor och förskolor. I dag skiljer det mycket mellan vad som är tillräcklig friyta lämplig för lek och utevistelse och vad som, i praktiken, tolkas som tillräcklig friyta enligt PBL. Det är inte helt ovanligt att barn i förskolan inte har en egen gård att vistas på utan får gå eller bussas till parker.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter