Varan har lagts till i varukorgen
Förslag till vägledningar om industribuller
Arbetsmiljö 25 nov 2014
Naturvårdsverket och Boverket har tagit fram förslag på vägledningar om industri- och annat verksamhetsbuller. Foto: Anders Wester
Boverket och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram var sitt förslag till vägledningar om industri- och annat verksamhetsbuller. Dessa har nu skickats ut på remiss.
År 2013 fick Boverket och Naturvårdsverket i uppdrag av den tidigare alliansregeringen att ta fram vägledningar enligt plan- och bygglagen respektive miljöbalken om hantering av bullerfrågor relaterade till industrier och annan liknande verksamhet, inklusive hamnar.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Miljö Utredning och program Kyla Bostäder Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter