Varan har lagts till i varukorgen
Forskning om framtidens vattenrening
Vatten och avlopp 3 nov 2014
Det internationella intresset för Hammarby Sjöstadsverk är stort och i internationella sammanhang kallas anläggningen för Swedish Water Innovation Center, SWIC. Foto: IVL.
Hur ska vi rena avloppsvattnet från läkemedelsrester och vilka åtgärder krävs för att minska utsläpp av växthusgaser? På Hammarby Sjöstadsverk pågår just nu flera spännande projekt inom kommunal vattenrening.

Hammarby Sjöstadsverk är en pilot- och demonstrationsanläggning i Stockholm som IVL Svenska Miljöinstitutet äger tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Anläggningen, som är övervakad 24 timmar om dygnet, involverar ett 20-tal personer med spetskompetens inom kommunal vattenrening.

– Eftersom vi har daglig tillsyn och övervakning alla dagar i veckan kan vi genomföra realistiska långtidsförsök utan avbrott, säger Staffan Filipsson, senior projektledare på IVL.

De flesta av anläggningens försök utförs i pilotskala motsvarande 150 personekvivalenter (pe). En storlek som är uppskalningsbar för de flesta applikationer.

– Våra erfarenheter visar att försök i en skala på 150 pe ger trovärdiga resultat och möjlighet att skala upp försöken till verklig storlek, så kallad fullskala, säger Staffan Filipsson, senior projektledare på IVL.

Flera försök pågår parallellt

Vid anläggningen pågår just nu ett tiotal större samarbetsprojekt samtidigt, exempel på några är:

  • Avskiljning av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen.
  • Utvärdering av MBR.
  • Mätning och åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser.
  • Slamhantering och optimering av biogasproduktionen.

Lyckade försök med ozonering

Avskiljning av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen är en aktuell frågeställning i branschen. Behöver man avskilja dessa ämnen från det renade vattnet och hur gör man det effektivt till en låg kostnad? Vid Hammarby Sjöstadsverk testas både ozonering i låg dos och aktivt kol som bägge kan vara delar av lösningen.

– Testerna visar att för de flesta substanser så klarar vi av att rena 95 procent av läkemedelsresterna, säger Staffan Filipsson. Det som återstår nu är att testa systemen i fullskala men även vidareutveckla dem, bland annat genom att titta på vad som sker med de nedbrytningsprodukter som bildas vid själva ozoneringen.

Kompakta reningsverk med MBR

Staffan Filipsson nämner även att projektet Utvärdering av membranbioreaktorer, MBR, som man testar i pilotskala tillsammans med Stockholm Vatten, kan vara intressant för många reningsverk. MBR innebär att filter med mycket små porer används för att avskilja slammet innan det renade vattnet släpps ut.

– Genom en bättre rening samt att reningsverken kan göras kompaktare kan kapaciteten ökas utan att man behöver göra anläggningarna större. Samtidigt blir vattnet renare och denna kombination tror jag är intressant för många.

Vill bli världsledande inom vattenrening

I internationella sammanhang kallas Hammarby Sjöstadsverk för Swedish Water Innovation Center, SWIC. Syftet med SWIC är att Sverige ska bli världsledande inom området vattenrening och därmed öka exportmöjligheterna för vatten- och avloppsteknik samt förse den globala marknaden med hållbara lösningar.

– Vi arbetar med innovativa lösningar för bättre kommunal vattenrening i Sverige, men även lösningar som är aktuella ur ett globalt perspektiv.

Det handlar om att börja se på avloppsvattnet som en resurs istället för som ett problem, menar han.

– Avloppsvattnet är fullt av organiska ämnen som kan omvandlas till bioenergi, näringsämnen som kan återvinnas för matproduktion samt förstås en massa färskvatten som också kan återvinnas, säger Staffan Filipsson.

Enligt Staffan Filipsson, senior projektledare på IVL, måste vi börja se på avloppsvattnet som en resurs istället för som ett problem. Foto: IVL.
FAKTA Om Hammarby Sjöstadsverk

Hammarby Sjöstadsverk är en plattform för utveckling och utbyte av kunskap och teknik inom vattenrening/miljöteknik. Anläggningen som ägs och drivs av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och IVL Svenska Miljöinstitutet används i såväl långsiktiga nationella och internationella forskningsprogram/projekt samt test- och utvecklingsarbete åt näringslivet och andra parter. Anläggningen ligger i Nacka, strax väster om Stockholm.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Enligt Staffan Filipsson, senior projektledare på IVL, måste vi börja se på avloppsvattnet som en resurs istället för som ett problem. Foto: IVL.
FAKTA Om Hammarby Sjöstadsverk

Hammarby Sjöstadsverk är en plattform för utveckling och utbyte av kunskap och teknik inom vattenrening/miljöteknik. Anläggningen som ägs och drivs av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och IVL Svenska Miljöinstitutet används i såväl långsiktiga nationella och internationella forskningsprogram/projekt samt test- och utvecklingsarbete åt näringslivet och andra parter. Anläggningen ligger i Nacka, strax väster om Stockholm.