Varan har lagts till i varukorgen

Effektivare entreprenader och bättre handlingar med delaktiga konsulter

Projektering 24 nov 2014
Med mer delaktiga konsulter hoppas man lösa en del av problemen i branschen. Magnus Ahlcrona på Malmö Stad (högst upp till vänster), Johan Knutsson på Skanska (längst ner till vänster) och Fredrik Sernerup, COWI (till höger). Fotomontage: Micaela Nordberg.
Allt fler beställare har börjat ställa krav på konsulten i upphandlingsskedet att de som projekterar ska delta aktivt även under själva byggfasen. Vi har träffat en beställare, en konsult och en entreprenör och låtit dem berätta om sin syn på saken.

Hur ska vi sänka byggkostnaderna, hur ska produktiviteten öka och vad krävs för att främja ett kvalitetssäkrat och innovativt byggande? Detta är några av alla de frågor som dagligen diskuteras i bygg- och anläggningsbranschen och som det ständigt söks svar på.

Malmö Stad har som beställare tagit saken i egna händer och har sedan två år tillbaka börjat ställa krav vid utförandeentreprenader att de som projekterar även ska vara delaktiga under själva byggfasen, vilket de inte varit tidigare. Ett arbetssätt som enligt projektledaren Magnus Ahlcrona gynnar alla tre leden; beställare, konsult och entreprenör och som för Malmö Stads del resulterat i effektivare entreprenader.

– Den stora fördelen med att ha de som projekterat med ute på byggena är att de får möjlighet att se hur teorin omsätts i praktiken och därmed lär sig vad som fungerar och inte fungerar i verkligheten. Något som visat sig göra handlingarna bättre samtidigt som projektet blir effektivare genomfört, kvaliteten bättre och totalkostnaden lägre, säger Magnus Ahlcrona.

Delaktiga även i själva byggprocessen

Malmö Stad har som krav att förutom att projektören ska utföra sina sedvanliga projekteringsuppgifter så ska denne även vara med på det aktuella startmötet och efterföljande byggmöten. Generellt kan man säga att uppdragsledaren är med på de fyra första byggmötena men det varierar beroende på hur stort och komplext projektet är, ibland kan det bli fler. Projektören ska även vara med på det sista byggmötet för en utvärdering av projektet.

Kommunikationen blir bättre

Den största fördelen med att jobba på det här sättet är enligt Magnus Ahlcrona att det blir en snabbare och tydligare kommunikation i projektet eftersom projektledaren inte behöver agera mellanhand mellan projektör och entreprenör. Han nämner flera fördelar.

– Projektören får större kunskaper, bland annat angående hur ritningar och beskrivningstext bör vara utformade för att vara tydliga och användbara. Allt för att uppnå bättre kalkylerbarhet i samband med upphandling och senare bättre kvalitet och lägre kostnader i samband med utförandet av projektet. Risken att projektet försenas minskar också med den tydligare kommunikation som arbetssättet medför.

Konsulten och entreprenören om arbetssättet

De projektörer som Malmö Stad jobbat med är positiva till arbetssättet och anser att det är både intressant och lärorikt att vara med på byggmötena. Fredrik Sernerup på COWI är en av dem:

– Den största fördelen är att jag som projektör får återkoppling på mitt arbete, dessutom kan jag vara med och påverka i byggskedet samt att komma med bra lösningar när förutsättningarna ändras. Ofta är det flera delar som påverkas av nya förutsättningar där jag som projektör kan bistå beställare och byggledare med lösningar. Jag ser oss som ett team för att få en så bra slutprodukt som möjligt.

Johan Knutsson på Skanska har som entreprenör jobbat med Malmö Stad i flera år. Även han är nöjd med arbetssättet:

– Nu har jag direktkontakt med projektören och i de fall handlingarna inte är kompletta så kan vi snabbt hitta en lösning. Den direkta kommunikationen är därför jätteviktig. Med arbetssättet får vi också en insyn i hur en projektering går till, och den erfarenheten kan vi ha med oss och använda vid totalentreprenader.

Några nackdelar?

– En nackdel kan vara att om man inte delar samma uppfattning i en fråga så finns det risk att man får svårt att samarbeta. Det är därför viktigt att man har respekt för varandras roller samt förståelse för varandras arbetsuppgifter, säger Johan Knutsson.

Både Johan Knutsson och Fredrik Sernerup är övertygade om att arbetssättet kommer har stor betydelse för branschen med bland annat bättre bygghandlingar som följd.

–  Genom att få direkt återkoppling på det jag gör, utvecklas jag som projektör vilket resulterar i att mina bygghandlingar blir tydligare, säger Fredrik Sernerup.

– Visst – oförutsägbara händelser sker alltid, men har vi en bra grund med konkreta handlingar som är fullt byggbara så har vi kommit en bra bit på vägen, avslutar Johan Knutsson.

Artikeln kan läsas i sin helhet i Byggtjänst PM nr 4/2014. Se länken intill.

FAKTA Om utförandeentreprenader

Det vanligaste arbetssättet vid utförandeentreprenader är att projektörens uppdragsledare medverkar på startmötet tillsammans med representanter från beställare och entreprenör. Därefter tar beställarens projektledare över och sköter kontakten mellan projektör och entreprenör. Ett arbetssätt som är tidsödande samtidigt som information riskerar att gå förlorad, menar Magnus Ahlcrona, projektledare på Malmö Stad.

Malmö Stad har därför börjat ställa krav vid utförandeentreprenader att de som projekterar även ska vara delaktiga under själva byggfasen. Något som bidrar till en innovativ och produktiv bransch menar Magnus Ahlcrona.

– I ett första skede blir arbetssättet dyrare för oss som beställare eftersom vi måste betala för fler konsulttimmar. Men vår absoluta uppfattning är att vi vinner på det i längden då misstag i projekteringsskedet kostar mycket pengar senare i byggskedet.

Bevaka ämnen i artikeln

Projektering Juridik Upphandling Produktion Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Om utförandeentreprenader

Det vanligaste arbetssättet vid utförandeentreprenader är att projektörens uppdragsledare medverkar på startmötet tillsammans med representanter från beställare och entreprenör. Därefter tar beställarens projektledare över och sköter kontakten mellan projektör och entreprenör. Ett arbetssätt som är tidsödande samtidigt som information riskerar att gå förlorad, menar Magnus Ahlcrona, projektledare på Malmö Stad.

Malmö Stad har därför börjat ställa krav vid utförandeentreprenader att de som projekterar även ska vara delaktiga under själva byggfasen. Något som bidrar till en innovativ och produktiv bransch menar Magnus Ahlcrona.

– I ett första skede blir arbetssättet dyrare för oss som beställare eftersom vi måste betala för fler konsulttimmar. Men vår absoluta uppfattning är att vi vinner på det i längden då misstag i projekteringsskedet kostar mycket pengar senare i byggskedet.