Varan har lagts till i varukorgen

Boverket säger nej till individuell mätning

Energi 11 nov 2014
Branschen är nöjd med Boverkets slutsats att det inte är lönsamt med individuell värmemätning. Foto: Gudellaphoto.
I en ny rapport föreslår Boverket att det inte, i något fall, ska krävas individuell mätning av värme, tappvarmvatten och kyla vid ny- och ombyggnation. Orsaken är att det inte är kostnadseffektivt.

I våras beslutade riksdagen om en ny lag om energimätning i byggnader. Nu har Boverket, på uppdrag av regeringen, utrett när det är kostnadseffektivt att installera individuell mätning av värme, tappvarmvatten och kyla vid ny- och ombyggnation.

I utredningen bedömer Boverket att det inte är lönsamt med individuell mätning av värme. När det gäller tappvarmvatten är bedömningen att det kan vara lönsamt med individuell mätning under vissa förutsättningar men sannolikheten för lönsamhet är för låg för att man ska kunna ställa krav.

– Vårt förslag är därför att man inte, i något fall, ska kräva individuell mätning av värme, kyla eller tappvarmvatten vid ny- eller ombyggnation, säger Joakim Iveroth från Boverket, som varit projektledare för utredningen.

Nu ska regeringen ta ställning

Regeringen ska nu ta ställning till Boverkets förslag och de kommer inom kort att skicka ut Boverkets rapport på remiss.

– Eftersom Boverket inte kom med några förslag till förordningsbestämmelser i rapporten är det extra viktigt med remissinstansernas synpunkter, säger Jan-Olof Lundgren, kansliråd på Näringsdepartementet.

I vår hoppas Jan-Olof Lundgren att de kan komma med ett slutgiltigt besked om hur dessa delar av lagen om energimätning ska tolkas och träda ikraft.

– Det är i dag för tidigt att säga vilken väg regeringen kommer att ta i denna fråga. Regeringens bedömning kan innefatta allt från att inte införa några bestämmelser till att införa förordningsbestämmelser och/eller lagändringar, säger han.

Mätning i befintlig bebyggelse kan få annan utgång

Boverket har även fått i uppdrag att utreda när det är kostnadseffektivt att införa individuell mätning i befintlig bebyggelse. Utredningen ska pågå under 2015 och rapporteras till regeringen senast den 1 oktober 2015.

– När det gäller individuell mätning i befintlig bebyggelse tillkommer det mätningstekniker, som radiator- och temperaturmätning, som vi måste utreda. Därför är det inte säkert att vi kommer till samma slutsats här som vi gjorde när det gäller ny- och ombyggnation, avslutar Joakim Iveroth på Boverket.

FAKTA Mer om lagen

Lagen om energimätning (2014:267) innehåller krav på individuell mätning av:

  • el och naturgas vid ny- och ombyggnation (1 juni 2014)
  • värme, kyla och tappvarmvatten vid ny- och ombyggnation (träder i kraft den dag regeringen bestämmer)
  • värme, kyla och tappvarmvatten i befintliga byggnader (1 juni 2016).

Kraven på individuell mätning av värme, kyla och tappvarmvatten gäller om det är kostnadseffektivt och, vid ombyggnation samt i befintliga byggnader, tekniskt genomförbart.

Bakgrunden till den nya lagen om energimätning är EU-direktivet om energieffektivisering.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer om lagen

Lagen om energimätning (2014:267) innehåller krav på individuell mätning av:

  • el och naturgas vid ny- och ombyggnation (1 juni 2014)
  • värme, kyla och tappvarmvatten vid ny- och ombyggnation (träder i kraft den dag regeringen bestämmer)
  • värme, kyla och tappvarmvatten i befintliga byggnader (1 juni 2016).

Kraven på individuell mätning av värme, kyla och tappvarmvatten gäller om det är kostnadseffektivt och, vid ombyggnation samt i befintliga byggnader, tekniskt genomförbart.

Bakgrunden till den nya lagen om energimätning är EU-direktivet om energieffektivisering.

Fördjupningsmaterial