Varan har lagts till i varukorgen
Beskrivning av miljösamordnarens uppdrag
Miljö 21 nov 2014
En miljösamordnare är beställarens oberoende rådgivare som ska säkerställa att uppställda mål och krav på hållbart byggande uppfylls i ett byggprojekt. Svensk Byggtjänst och Svenska Teknik & Designföretagen har nu gett ut en uppdragsbeskrivning för miljösamordnarens arbete.
Det är viktigt att byggherren redan i programfasen börja arbetet med att formulera miljömålen och ange ambitionsnivån för det planerade projektet. Det kan till exempel vara att byggnaden ska miljöcertifieras på en viss nivå i ett miljöcertifieringssystem. För att ge byggherren stöd att uppnå sin ambitionsnivå kan en miljösamordnare anlitas. Denne bör vara direkt underställd byggherren och ingå i projektet från tidigt programskede till tidpunkten för godkänd slutbesiktning.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.
Gäller endast dig som inte tidigare varit betalande prenumerant på Byggkoll. 

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Upphandling
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter