Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Beskrivning av miljösamordnarens uppdrag
Miljö 21 nov 2014
En miljösamordnare är beställarens oberoende rådgivare som ska säkerställa att uppställda mål och krav på hållbart byggande uppfylls i ett byggprojekt. Svensk Byggtjänst och Svenska Teknik & Designföretagen har nu gett ut en uppdragsbeskrivning för miljösamordnarens arbete.
Det är viktigt att byggherren redan i programfasen börja arbetet med att formulera miljömålen och ange ambitionsnivån för det planerade projektet. Det kan till exempel vara att byggnaden ska miljöcertifieras på en viss nivå i ett miljöcertifieringssystem. För att ge byggherren stöd att uppnå sin ambitionsnivå kan en miljösamordnare anlitas. Denne bör vara direkt underställd byggherren och ingå i projektet från tidigt programskede till tidpunkten för godkänd slutbesiktning.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Miljösamordnarens uppdrag har tagits fram av Svensk Byggtjänst i samarbete med STD. Foto: Svensk Byggtjänst
FAKTA Precisering av konsultuppdrag

År 1996 publicerade Arkitekt- och Ingenjörsföretagen en serie skrifter för att underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av olika typer av tjänster. Svensk Byggtjänst och Svenska Teknik & Designföretagen har därefter bearbetat och utvecklat serien.

I serien ingår följande titlar:

 • Leda byggprojekt
 • Arkitektens uppdrag
 • Installationskonsultens uppdrag EL
 • Installationskonsultens uppdrag VVS
 • Byggkonstruktörens uppdrag
 • Geokonsultens uppdrag
 • Miljösamordnarens uppdrag
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Upphandling
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Miljösamordnarens uppdrag har tagits fram av Svensk Byggtjänst i samarbete med STD. Foto: Svensk Byggtjänst
FAKTA Precisering av konsultuppdrag

År 1996 publicerade Arkitekt- och Ingenjörsföretagen en serie skrifter för att underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av olika typer av tjänster. Svensk Byggtjänst och Svenska Teknik & Designföretagen har därefter bearbetat och utvecklat serien.

I serien ingår följande titlar:

 • Leda byggprojekt
 • Arkitektens uppdrag
 • Installationskonsultens uppdrag EL
 • Installationskonsultens uppdrag VVS
 • Byggkonstruktörens uppdrag
 • Geokonsultens uppdrag
 • Miljösamordnarens uppdrag
Fördjupningsmaterial