Varan har lagts till i varukorgen
Är "social housing" något för Sverige?
7 nov 2014
Med anpassade hyror skulle alla kunna välja var de vill bo. Foto: Harald Holm.
Sverige är idag ett av få länder inom EU som inte tillämpar systemet med så kallad ”social housing”, subventionerade bostäder som tillhandahålls för hushåll med låga inkomster som försvårar deras situation på bostadsmarknaden.

Enligt en rapport från Boverket har mer än en halv miljon personer i Sverige så små inkomster att deras möjlighet att få eller behålla en bostad är begränsade.

EU-kommissionens definition av "social housing"

– Hur man ska definiera "social housing" är en av de frågorna som behandlas i Bryssel. EU-kommissionen använder sig av en väldigt restriktiv definition, säger Barbara Steenbergen, chef för Internationella Hyresgästalliansens (IUT:s) EU-kontor, i ett uttalande. EU-kommissionens definition lyder: "social housing måste begränsas till en tydligt definierad grupp bestående av missgynnade medborgare eller socialt utsatta grupper".
– Vi menar att "social housing" måste rikta sig mot en bred grupp, annars är risken stor att man skapar getton med stora sociala problem där bara de fattigaste bor, säger Barbara Steenbergen.

"Social housing"-bostäder


"Social housing"-bostäderna har byggts upp med statsstöd och bidrag så att hyrorna kan hållas nere. I vissa länder finns en övre inkomstgräns för att få bo kvar i en sådan bostad. Andra länder har behovsprövning.
Inga av de riksdagspartier eller organisationer som verkar på bostadsmarknaden har arbetat för en svensk modell av "social housing". Aktörerna på bostadsmarknaden har hellre sett högre bostadsbidrag eller en stärkt allmännytta.

Villkoren förändras

Villkoren förändras och i flera kommuner har diskussionerna om "social housing" åter kommit upp.
I Göteborg vill det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling på försök införa det kontroversiella förslaget som kallas "ett socialt blandat boende" med inspiration från andra länder. Billiga bostäder som är särskilt riktade mot resurssvaga grupper i samhället. I samband med en kommande markanvisning i utbyggnadsområdet frihamnen efterlyser de byggherrar som vill bygga hyresrätter med en snitt hyra på cirka 1000 kronor per kvadratmeter och år. Motståndare till detta boende menar att vi har bostadsbidrag och det fyller den funktion som "social housing" gör i andra länder. Bostadsbidragen inte har höjts sedan 1997 och hyrorna har gått upp.

– Göteborg är en segregerad stad. Vi har en tydlig vision – att alla ska kunna bo i Älvstaden. Vi har inte de verktyg med statligt stöd för ”social housing” som andra länder har. Därför testar vi det här säger Hanna Areslätt, projektchef för Frihamnen på Älvstranden Utveckling, i ett uttalande till tidningen Byggindustrin.

FAKTA "Social housing"

”Social housing” (subventionerade bostäder) finns inte i Sverige men i nästan alla andra länder i Europa.
Systemet för ”social housing” ser lite olika ut i de länder som tillämpar det.
Gemensamt är
• Det är hyreslägenheter som är undantagna från den ordinarie bostadsmarknaden
• De får offentligt finansierat stöd, till exempel i form av förmånliga lån
• De ägs av icke vinstdrivande företag
• De är riktade mot resurssvaga grupper och det finns ett system för att fördela bostäderna till dessa grupper.

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA "Social housing"

”Social housing” (subventionerade bostäder) finns inte i Sverige men i nästan alla andra länder i Europa.
Systemet för ”social housing” ser lite olika ut i de länder som tillämpar det.
Gemensamt är
• Det är hyreslägenheter som är undantagna från den ordinarie bostadsmarknaden
• De får offentligt finansierat stöd, till exempel i form av förmånliga lån
• De ägs av icke vinstdrivande företag
• De är riktade mot resurssvaga grupper och det finns ett system för att fördela bostäderna till dessa grupper.