Varan har lagts till i varukorgen

Tydlig dialog och samverkan på VA-mässa

På konferensen Vatten, avlopp och kretslopp i Örebro 13-14 mars, presenterades årets vinnare av kretsloppspriset. Mälardalens avlopp i kretslopp tog hem segern. Foto: VA-guiden.
Hur blir man en framgångsrik miljökommun och vad krävs för att öka åtgärdstakten av små avloppsanläggningar? Den årliga konferensen Vatten, Avlopp och Kretslopp, VAK, bjöd på flera intressanta seminarier.

Över 500 personer var på plats på konferensen Vatten, Avlopp och Kretslopp, VAK, i Örebro som arrangeras av VA-guiden. Morgonens första talare var Lennart Bondesson, kommunalråd i Örebro med ansvar för Näringsliv och Klimatfrågor. Han berättade att kommunen just nu befinner sig i en väldigt stark utveckling.

– I nuläget har vi 140 550 invånare och växer med 1 800 invånare per år. Den andel som ökar mest är barn och ungdomar till 18 år, säger Lennart Bondesson.

Anledningen till varför Örebro kommun är så pass framgångsrik som miljö- och klimatkommun beror enligt Lennart Bondesson på följande tre framgångsfaktorer:

  • Man har valt att arbeta långsiktigt med miljö- och klimatfrågor, steg för steg.
  • Alla jobbar strategiskt tillsammans mot ett och samma mål.
  • Man är politiskt överens när det gäller miljöarbetet i kommunen.

Avlopp, dagvatten och VA-planering

Åsa Gunnarsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inledde eftermiddagen med att berätta om vad som händer inom myndigheten. Bland annat har man tagit fram ett förslag till nationell vägledning för kommunal VA-planering.

– Vägledningen har precis kommit ut och det är vi väldigt stolta över. Syftet med vägledningen är att ge kommunerna konkreta råd om hur de kan komma igång med sin vatten- och avloppsplanering, berättar hon.

Åsa Gunnarsson nämner också HaV:s förslag till regeringen om insatser för att minska utsläppen från små avlopp. Nu utlyser HaV 3,5 miljoner kronor till projekt som kan skynda på utvecklingen.

– Syftet är att bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och patagoner. Intresseanmälan ska vara inne senast den 11 april 2014, säger Åsa Gunnarsson.

"Ska vara lätt att göra rätt"

Tove Göthner på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, föreläste på temat "Bättre små avlopp". Hon anser att HaV:s remiss "Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp – styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt" är ett bra initiativ för att öka åtgärdstakten för små avloppsanläggningar.

– Det är verkligen roligt att se att det blir en översyn av reglerna som det tagits initiativ till. Det vi på SKL trycker på i vårt remissvar är att det måste bli tydligt och enkelt för kommunerna om vad som ska gälla. Det är väldigt viktigt att kommunerna får den vägledning som behövs för att kunna göra ett bra jobb, säger Tove Göthner på SKL.

"Vi måste öka åtgärdstakten"

Daniel Hedlund på VVS-fabrikanternas råd berättade om Auktionsguppen Små Avlopp som startade 2009 med syftet att öka åtgärdstaken av små avlopp. Bakom gruppen står VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen och Maskinentreprenörerna. Daniel Hedlund förklarade vad de gjort för att öka åtgärdstakten.

– Vi har haft en tydlig dialog och samverkan med olika myndigheter, kommuner och länsstyrelser, svarat på flera remisser på olika departement och lanserat ett nyhetsbrev, säger Daniel Hedlund.

För att stämma av att allt går åt rätt håll utför Auktionsgruppen Små Avlopp varje år en kommunundersökning. I Sverige finns det cirka 350 000 undermåliga avlopp. Under förra året åtgärdades totalt 18 000 avlopp, jämfört med 14 000 för 2010. Enligt Daniel Hedlund måste takten bli dubbelt så hög om man ska kunna bygga bort alla dåliga avlopp.

– Vi måste komma upp i över 30 000 avlopp om året om vi ska uppnå en hållbar utveckling. HaV har presenterat ett bra verktyg för detta och trots att utredningen legat på ministerns bord i fem månader hinner inte Miljödepartementet med. Nu ligger bollen hos miljöministern.

Årets kretsloppspris

Under konferensens sista dag delade man ut VA-guidens årliga "kretsloppspris" som gick till Mälardalens avlopp i kretslopp. Ett framgångsrikt kretsloppssamarbete mellan LRF, Södertälje kommun och Telge Nät.

– Det har varit en så fantastiskt rolig resa. Jag är så glad, stolt och tacksam för det goda samarbetet vi haft med miljöförvaltningen och LRF Mälardalen, säger projektledare Anna Calo, Telge Nät.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter