Varan har lagts till i varukorgen
Tillståndskrav för biogasanläggningar
Miljö 3 apr 2014
Kommunala reningsverk, deponier och gårdsbiogasanläggningar som producerar biogas måste ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor senast den 1 oktober 2014.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Msb, har gett ut nya föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3). Dessa började gälla den 1 oktober 2013. Senast den 1 oktober 2014 måste alla reningsverk med biogasproduktion söka tillstånd enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter