Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Så fasas köldmedierna ut
Kyla 10 mar 2014
Under många år har den totala användningen av CFC, HCFC och HFC minskat och den ligger nu strax under tusen ton i Sverige. Källa: Produktregistret, KemI.
CFC, HCFC och HFC är olika typer av köldmedier som har fått en utbredd användning för att de fungerar bra ur teknisk synpunkt. Men de har en negativ miljöpåverkan och håller därför på att fasas ut.
Svensk Byggtjänst:s konsulter får många kundfrågor om användning av köldmedier i installationer i byggnader. Frågorna handlar främst om utfasningen av CFC, HCFC och HFC, vad som gäller och hur användningen ser ut idag.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Mer om köldmedier

CFC och HCFC bryter ned ozonskiktet, det gör inte HFC men de bidrar till växthuseffekten. Möjliga alternativ till dessa köldmedier är vatten, ammoniak, kolväten som propan och isobutan samt koldioxid. I vissa fall kan fjärrkyla installeras och ersätta flera mindre kylanläggningar som innehåller köldmedier.

  • CFC (klorfluorkarboner) kan t.ex. vara R11, R12, R113, R114, R115, R500, R502.
  • HCFC (klorerade fluorkolväten) kan t.ex. vara R22, R123, R124, R141b, R142b.
  • HFC (fluorkolväten) kan t.ex. vara R23, R32, R125, R134a, R143a, R152a, R404a.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Kyla Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer om köldmedier

CFC och HCFC bryter ned ozonskiktet, det gör inte HFC men de bidrar till växthuseffekten. Möjliga alternativ till dessa köldmedier är vatten, ammoniak, kolväten som propan och isobutan samt koldioxid. I vissa fall kan fjärrkyla installeras och ersätta flera mindre kylanläggningar som innehåller köldmedier.

  • CFC (klorfluorkarboner) kan t.ex. vara R11, R12, R113, R114, R115, R500, R502.
  • HCFC (klorerade fluorkolväten) kan t.ex. vara R22, R123, R124, R141b, R142b.
  • HFC (fluorkolväten) kan t.ex. vara R23, R32, R125, R134a, R143a, R152a, R404a.
Fördjupningsmaterial