Varan har lagts till i varukorgen
Rekordsnabb bakterieanalys
Miljö 21 mar 2014
En dansk studie visar att Bactiquantmetoden är effektiv för att upptäcka legionella. Foto: Grontmij.
Med Bactiquantmetoden kan du analysera bakterier i vatten och få provsvaret inom 30 minuter. Analysen är ett komplement till traditionella metoder och kan användas på både badhus, vattenverk och i offentliga miljöer.

Bakterier i dricksvatten och bassängvatten är ett återkommande problem som ofta diskuteras. För många dåliga bakterier i vattnet kan göra oss sjuka, därför är det viktigt att vattenkvaliteten kontrolleras genom återkommande bakterieanalyser. En traditionell bakterieanalys tar mellan tre till sju dygn och för legionella ändå längre tid.

- Det är en lång tid att vänta på ett provsvar, särskilt om det finns starka indikationer på att vattnet är förorenat. Med vår metod Bactiquant får man ett provsvar på cirka 30 minuter, berättar Michael Ohlsson, projektledare på teknikkonsulten Grontmij som arbetar med metoden.

Det finns lagkrav på att stickprov ska tas på vattenkvaliteten vid vissa tidsintervall men om man ska kunna säkerställa att risken för smittspridning är så låg som möjligt bör analyserna ske oftare.

- Bactiquantmetoden kan användas som ett komplement till den traditionella bakterieanalysen, man kan se det som ett extra verktyg i sin egenkontroll, säger Michael Ohlsson.

Sandviken Energi Vatten först ut i Sverige

Metoden som kan användas på både badhus, vattenverk och i offentliga miljöer är utvecklad av forskare i Danmark och teknikkonsultföretaget Grontmij. År 2005 började den användas och idag finns ett 40-tal referenser, i Danmark, Europa och i övriga världen.

- Sandviken Energi Vatten var först ut i Sverige, för nästan två år sedan började de att använda vår metod på sina vattenverk. De kontrollerar bland annat sina råvattentäkter, reningsstegen inne på vattenverket, utgående vattnet på Rökebo vattenverk och nätet med metoden. Efter analyserna har flera åtgärder vidtagits och deras studier visar att de har fått mycket renare utgående vatten.

Simhall i Stockholm med full kontroll på vattnet

Det finns även flera simhallar som använder metoden. Vasalundshallen i Solna, som drivs av Medley, använder metoden för att kontrollera bakterienivån i badvattnet och vattenreningens olika steg.

- Mer än 30 analyser i Vasalundshallen visar att man har renare vatten i bassängerna än dricksvattnet i Stockholm och då anses vattnet i Stockholm vara av världsklass. Det visar att vattnet är riktigt rent i bassängerna och att man har kontroll.

Effektiv metod att snabbt upptäcka legionella

En stor studie på Viborgs sjukhus i Danmark visar att Bactiquantmetoden är effektiv för att upptäcka legionella, då det finns ett tydligt samband mellan allmän bakteriehalt i vattenprover och legionellabakterier.

- Vårt test är inte bakteriespecifik men man kan få en kraftig indikation på om man har legionella eller inte. Med metoden kan man snabbt ringa in problemet och spara mycket tid, menar Michael Ohlsson.

Bactiquantmetoden skiljer sig mot de traditionella metoderna då den mäter totala bakteriehalten medan de traditionella metoderna bara visar en procent av alla bakterier som finns i vattnet.

- En fördel med vår metod är att man får en bild av den totala vattenkvaliteten. Men det är förstås även viktigt att mäta specifika bakterier, därför behövs båda metoderna.

Både beprövad och validerad

Metoden är beprövad, baseras på vetenskaplig forskning och validerad av EPA, en amerikansk kravställare som utvärderar olika metoder. Analysen genomförs med hjälp av ett bärbart labb.

- Vi får bakterierna att lysa genom att tillsätta ett enzymsubstrat. Sedan kan vi mäta bakteriernas aktivitet med en flourometer som inte är större än två Iphones.

För att få använda Bactiquantmetoden krävs en certifiering och cirka en dags utbildning. Grontmij sköter certifieringen och ser till att användarna kommer igång men tanken är att användarna själva ska kunna utföra testerna.

Michael Ohlsson är projektledare på Grontmij och hjälper användare att komma igång med Bactiquantmetoden. Foto: Grontmij
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning VVS
Fler nyheter

Michael Ohlsson är projektledare på Grontmij och hjälper användare att komma igång med Bactiquantmetoden. Foto: Grontmij