Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Proposition om uthyrning av bostadsrätter
Bostäder 20 mar 2014
Efter några olika turer har nu Justitiedepartementet överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på generösare regler för den bostadsrättshavare som vill hyra ut sin bostad.
Genom att göra det lättare att hyra ut en bostadsrätt i andra hand ska de bostäder som finns användas i större utsträckning än i dag. I proposition 2013/14:142 föreslår Justitiedepartementet att synen på bostadsrättshavarens skäl för att hyra ut sin lägenhet i andra hand ska vara mer generös än i dag. Bostadsrättsföreningar ska också få rätt att ta ut en särskild avgift av en bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet. Den avgiften ska ersätta föreningen för sådana merkostnader som en upplåtelse

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Regeringen föreslår regler som gör det enklare att hyra ut en bostadsrätt. Foto: Ulf Söderlund
FAKTA Ett steg närmare generösare regler

I budgetpropositionen för år 2013 lade regeringen fram flera förslag som syftade till att privatpersoners uthyrning av bostäder skulle öka. Bland annat föreslogs en ändring av regeln om bostadsrättshavares rätt att hyra ut sin lägenhet. Den gången sa riksdagen nej till denna del i förslaget och tyckte att regeringen skulle se över frågan ytterligare. Justitiedepartementet utarbetade då en promemoria med ett nytt förslag på ändrade regler. Promemorian har remissbehandlats och det lagförslag som togs fram och nu presenterats i proposition 2013/14:142 har även granskats av Lagrådet som lämnade förslagen utan erinran.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Regeringen föreslår regler som gör det enklare att hyra ut en bostadsrätt. Foto: Ulf Söderlund
FAKTA Ett steg närmare generösare regler

I budgetpropositionen för år 2013 lade regeringen fram flera förslag som syftade till att privatpersoners uthyrning av bostäder skulle öka. Bland annat föreslogs en ändring av regeln om bostadsrättshavares rätt att hyra ut sin lägenhet. Den gången sa riksdagen nej till denna del i förslaget och tyckte att regeringen skulle se över frågan ytterligare. Justitiedepartementet utarbetade då en promemoria med ett nytt förslag på ändrade regler. Promemorian har remissbehandlats och det lagförslag som togs fram och nu presenterats i proposition 2013/14:142 har även granskats av Lagrådet som lämnade förslagen utan erinran.

Fördjupningsmaterial