Varan har lagts till i varukorgen
Nya regler för brandlarm
Bestämmelser 11 mar 2014
Flera nyheter, nya krav och förändringar finns i den nya brandlarmsnormen. Foto och montage: Mikael Sjöberg.
En rejält omarbetad utgåva av reglerna för automatiska brandlarmanläggningar har kommit. En nyhet är att skrivningarna är anpassade till dagens trådlösa teknik.

Regelverket för brandlarm gäller vid projektering, installation, driftsättning och skötsel och berör alla som utformar och bedömer brandlarmanläggningar. 

Hela innehållet i den nya utgåvan av Brandskyddsföreningens regelverk har omarbetats med bland annat en helt ny kapitelindelning som nu består av nitton kapitel. Denna indelning kommer från den europeiska tekniska specifikationen. När det gäller den nya brandlarmsnor­mens utformning har Jens Hjort, enhetschef Rådgivarna vid Brandskyddsföreningen Sverige, gjort en jämförelse med reglerna i Europa. Planer finns på en ny europeisk teknisk specifikation för brandlarm och då är det en fördel om det svenska regelverkets struktur liknar det europeiska.

En övergångsperiod på ett år

Den nya brandlarmsnormen, SBF 110:7 började gälla 1 januari 2014. Men den förra utgåvan SBF 110:6 inklusive Bilaga A, dras in först sista december i år. Hela 2014 kommer att vara en övergångsperiod då de båda gäller parallellt.

För ett år sedan skickade Brandskyddsföreningen ut ett för­slag till ny brandlarmsnorm på remiss och fick in knappt 800 ytt­randen som sedan viktades och skrevs in i slutdokumentet.

Anpassat till trådlös teknik

En av nyheterna är att man har anpassat skrivningarna till dagens tråd­lösa teknik, och exempelvis använder be­greppet signalväg i stället för ledningstråd. En annan nyhet är förändrade krav för månads- och kvartalsprov.

Larmorganisation finns på plats

En tredje del är en attitydförändring som skett via lagstiftning sedan 2004 då den en­skildes ansvar i brandskyddssammanhang betonas mer. Tidigare handlade det om att larmsignaler­na skulle nå räddningstjänsten, men i dag trycker man på att det ska finnas en larmor­ganisation på plats.

 När det gäller batterikapaciteten skulle det förra regelverket normalt medge 72 timmars drift av anläggningen i normalläge och därefter tio minuters larmläge efter nätbortfall. Det nya regelverket medger 24 timmars drift i normalläge och därefter 30 minuters larmläge vid nätbortfall.

Frågan om utförandespecifikation

I en informativ bilaga, som är ny för denna version av brandlarmsnormen, tas frågan om utförandespecifikation upp. Den som ska brand­skydda en byggnad måste nu specificera vad som ska ske då brandlarmet aktiveras, till exempel att hissar ska röra sig mot bottenvåningen eller att ventilationsanläggningar ska slås av.

Jens Hjort, vid Brandskyddsföreningen Sverige, säger att han hoppas att detta nu görs på kravställarsidan. För det arbetet finns en särskild exempelblankett man kan använda sig av.  Det viktiga är att man reder ut detta i ett tidigt skede i processen.

Samarbete mellan flera parter

 De nya reglerna för Brandlarmsnorm är framtagna av Brandskyddsföreningen i samarbete med Svensk försäkring, Säkerhetsbranschen, Svensk Brand- och säkerhetscertifiering, Locum och Besiktning.org.

FAKTA Om Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är en ideell organisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Bland annat genom information, rådgivning och utbildning. 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Om Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är en ideell organisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Bland annat genom information, rådgivning och utbildning. 

Fördjupningsmaterial