Varan har lagts till i varukorgen
Minskade transporter med mobil jordtvätt
Miljö 27 feb 2014
En mobil jordtvätt är bra både för miljön och ekonomin, menar Richard Selander, platschef på Svevia. Foto: Micaela Nordberg.
Svevia vill ändra branschens inställning till hållbarhet och har investerat i en mobil jordtvätt. En saneringsmetod som är bra ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Förorenad mark och förorenat vatten är ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet och handlar ofta om gamla och nedlagda industritomter. Dagens saneringsåtgärder är till stor del inriktade på schakt, transport och deponering men enligt Richard Selander, platschef på Svevia, är det inte förenat med god miljö och det finns många åtgärdsmetoder som är betydligt bättre än deponering.

– Ett exempel är vår nya mobila jordtvätt som anpassats för att behandla förorenade massor på plats så att de kan återanvändas direkt efter behandlingen, säger Richard Selander.

Behandlar olika typer av föroreningar

Svevias jordtvätt klarar av att behandla föroreningar som metaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), olja och olika blandföroreningar.

– Vi tror att det finns stor möjlighet att tänja på gränserna för vad som är möjligt att behandla i jordtvätt. Flera olika test finns inplanerade, och vi hoppas att vi kan hitta behandlingslösningar för några av de föroreningar som idag betraktas som svåra eller omöjliga att behandla.

Jordtvättens kapacitet uppgår till cirka 20 ton i timmen. Jorden renas genom att den blandas med vatten och utsätts för ett högt tryck. Föroreningarna slås bort från jordpartiklarna och löser sig i tvättvattnet. I de fall man behöver tvätta jorden ytterligare kan man tillsätta kemikalier, så kallade tensider, som löser både fetter och smuts från jorden.

Vattnet cirkulerar i ett slutet system

Vid saneringen placeras jordtvätten i anslutning till den plats som ska saneras. Materialet provtas och analysen avgör sedan vart materialet ska ta vägen. För att kunna utföra behandlingen behövs tillgång till elektricitet och vatten.

– Där vi använder anläggningen idag så har vi ett eget elverk som vi får el ifrån och vattnet tar vi från en närliggande täkt.

Det är viktigt att poängtera att vattnet cirkulerar i ett slutet system och vattnet renas i anläggningen, menar Richard Selander.

– Dock så kan man inte undvika att en mindre mängd vatten följer med det rena materialet så efter ett par dagar sjunker vattennivån och man måste fylla på. Men det handlar inte om några stora mängder.

Vissa begränsningar vintertid

Eftersom vatten används i processen bör det helst vara plusgrader när man tvättar jord.

– Vill man använda anläggningen vintertid så kan man förvara maskinen i ett tält som man värmer upp med byggfläktar. Också jordmassorna kan frysa på vintern. Det bästa är därför om man kan utföra behandlingen april till oktober. Det är då man kan jobba som mest effektivt.

Richard Selander, platschef på Svevia.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter

Richard Selander, platschef på Svevia.
Fördjupningsmaterial