Varan har lagts till i varukorgen

Mäter grundvatten på 70 meters höjd

Under hösten 2013 kartlägger SGU Gotlands grundvatten med helikopter. Foto: Micaela Nordberg
Det råder stor vattenbrist på Gotland under framför allt sommarperioderna på ön. För att hitta mer dricksvatten har man utfört mätningar med en för Sverige helt ny metod. Svensk Byggtjänst var på plats för att se tekniken in action.

Ösregn, måttlig vind och molntäckt himmel. Vi är åtta personer som trängt in oss i en minibuss i väntan på att vädrets makter ska byta riktning så att vi kan komma upp i luften. Regnet öser ner och man kan tro att det är det blöta vädret som är orsaken till varför helikoptern inte kan lyfta, men det är att molnbasen är för låg.

– När vi är klara med mätningarna i det här området ska vi flyga till Visby flygplats och de har som krav att molnbasen måste vara minst 150 meter för att man ska få flyga in i luftrummet, berättar helikopterpiloten Torben Koopmann.

Utfört mätningar i Norden

Syftet med mätningarna är att kartlägga markförhållandena där grundvattentillgången bedöms vara intressant ur ett dricksvattenperspektiv. Man hoppas även att mätningarna ska ge mer kunskap om hur känsliga områdena är för föroreningsspridning samt på vilket djup och var det finns salt grundvatten.

– Kan regionen få ett bättre underlag som pekar ut var möjligheterna att hitta dricksvatten är bättre kan de tjäna mycket tid och pengar på att slippa undersöka områden där förhållandena kanske inte är lämpliga, menar Peter Dahlqvist. Med hjälp av systemet kan man även upptäcka var det finns salt grundvatten. Något som är viktigt då man inte vill att det blandas med det grundvatten som man vill använda till dricksvatten.

Fyra områden ska mätas

Totalt ska fyra områden mätas på en sträcka om 2 700 kilometer och tekniken man använder sig av, är ett helikopterburet geofysiskt system som heter SkyTEM. När Svensk Byggtjänst är på plats är mätningsteamet inne på dag fyra av sex och lite mer än hälften av arbetet återstår.

Helikoptern står parkerad mitt på ett stort fält i väntan på att vädret ska bli bättre. Strax intill ligger en ram på 340 kvadratmeter där mätningsutrustningen är monterad. Ib Faber operatör på Skytem och driftansvarig för systemet berättar att ramen som väger 600 kilo tar två dagar för två personer att montera.

– Vilken storlek man väljer på ramen beror på hur stort område det är och hur djupt man vill mäta. Ramen går att få från 100 kvadratmeter till 512 kvadratmeter, säger han.

Efter tre timmar i minibussen måste vi ge upp. Vädret blir tyvärr inte bättre.

– Molnbasen är fortfarande för låg och vi kan tyvärr inte lyfta. Men det är så här det är, man kan inte råda över vädrets makter alla gånger, säger Torben Koopmaan med 20 års erfarenhet som pilot.

Mätningarna ligger helt rätt i tiden

Mätningarna över på tiden och helikoptern som skulle flygas tillbaka till Tyskland fick flyga hem en dag senare än beräknat. Det som återstår är att samla alla uppgifter och därefter ta fram ett bättre underlag för vattenförsörjningsplaneringen än vad man haft tidigare. Enligt Peter Dahlqvist ligger mätningarna på Gotland helt rätt i tiden för SGUs del. Något som även gynnar andra.

– Vi på SGU har jobbat med att uppdatera vår hydrokartering över Gotland men inte riktigt kommit i mål. Men nu tack vare data från mätningarna så kommer underlaget bli ännu bättre. De grundvattenkartor vi gör kommer sedan till nytta när till exempel tjänstemän på länsstyrelsen och regionen ska planera och besluta om till exempel vattenförsörjning, bergvärme, infrastrukturprojekt och bostadsområden. Så jag hoppas och tror att underlaget kommer bli värdefullt för många.

Läs reportaget i sin helhet i ByggtjänstPM nr 1/2014. Klicka här.

Helikopterpiloten Torben Koopmann har sin bas i Tyskland men flyger över hela världen.
FAKTA Om systemet

Systemet man använt på Gotland är ett helikopterburet geofysiskt system som heter SkyTEM. Ett system som är anpassat för att mäta jordlagrens och berggrundens utsträckning ett hundratal meter ner i berget. Det görs med hjälp av elektromagnetiska vågor som sänds ut från en spole som sitter på ramen. Genom att analysera markens reaktion på dessa vågor kan man sedan med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell för hur jord, berg och grundvatten breder ut sig i det undersökta området.

Mätningarna utfördes av Sveriges Geologiska undersökning, SGU i samverkan med Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Vattenmyndigheten Södra Östersjön samt Havs- och vattenmyndigheten.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

Helikopterpiloten Torben Koopmann har sin bas i Tyskland men flyger över hela världen.
FAKTA Om systemet

Systemet man använt på Gotland är ett helikopterburet geofysiskt system som heter SkyTEM. Ett system som är anpassat för att mäta jordlagrens och berggrundens utsträckning ett hundratal meter ner i berget. Det görs med hjälp av elektromagnetiska vågor som sänds ut från en spole som sitter på ramen. Genom att analysera markens reaktion på dessa vågor kan man sedan med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell för hur jord, berg och grundvatten breder ut sig i det undersökta området.

Mätningarna utfördes av Sveriges Geologiska undersökning, SGU i samverkan med Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Vattenmyndigheten Södra Östersjön samt Havs- och vattenmyndigheten.