Varan har lagts till i varukorgen

Många nya förslag för att öka byggandet

7 mar 2014
Nybyggarkommissionen består av Göran Persson, Agneta Dreber och Olle Wästberg. Foto: Nybyggarkommissionen.
Nybyggarkommissionens uppdrag, för vilket JKL är initiativtagare och projektkansli, har varit att självständigt utforma ett bostadspolitiskt krisprogram. Nu presenteras slutrapporten “En bostadspolitisk agenda för Sverige – 63 förslag för ökat byggande”

Kommissionens fokus har primärt legat på åtgärder för att få till stånd ett ökat nybyggande.
Man har också tittat på hur renoveringen av miljonprogrammen kan genomföras med hög kvalitet.
Arbetet har utmynnat i ett 63-punktsprogram för en ny svensk bostadspolitik.

– Förändringarna måste ske snabbt och därför är det bra att Nybyggarkommissionens förslag är så konkreta att de kan genomföras av en nyvald riksdag. För oss är det också viktigt att det kan ske under så stor politisk enighet som möjligt. Byggande är en långsiktig verksamhet och regelverk behöver sträcka sig mycket längre än under en mandatperiod, sa Peter Wågström, vd NCC, i ett pressmeddelande.

Läget på bostadsmarknaden är allvarligt

Läget på den svenska bostadsmarknaden är allvarligt. Det byggs för få nya bostäder, särskilt i storstads- och tillväxtområdena, vilket både hämmar tillväxten och skapar sociala problem. Det låga bostadsbyggandet försvårar för företag och institutioner att rekrytera kvalificerad personal och skapar ekonomiska obalanser som riskerar att hota Sveriges ekonomi.

De viktigaste reformområdena

Nybyggarkommissionen presenterar 63 förslag, alltifrån stora och genomgripande reformförslag till mindre korrigeringar för att öka byggandet i Sverige.

Här är de sex reformområden som Nybyggarkommissionen anser måste komma högst upp på den politiska agendan och genomföras skyndsamt:

  • Drivkrafterna på bostadsmarknaden måste förändras
  • Beslutsprocesserna i kommuner, statliga myndigheter och domstolar måste snabbas upp
  • Hyresmarknaden i Stockholm är inte välfungerande vilket hämmar tillväxten i regionen
  • Regionernas inflytande över planering och genomförande i bostadssektorn måste öka
  • Staten måste återigen gå in och ta ansvar i bostadsfrågan
  • Konkurrensen inom byggsektorn måste stärkas.

– Nybyggarkommissionen presenterar idag 63 redan välkända punkter som i skiftande grad är politiskt möjliga. Inte mycket nytt under solen, men det hade man egentligen inte heller kunnat förvänta sig, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, i en kommentar.

– Att ge sig på de ekonomiska förutsättningarna för villaägare och bostadsrättsägare är sannolikt lika politiskt omöjligt som kommissionen anser att det är att införa marknadshyror, fortsätter Barbro Engman.

FAKTA Nybyggarkommissionen

Nybyggarkommissionen består av tre kommissionärer: Göran Persson, före detta statsminister, Agneta Dreber, tidigare borgarråd i Stockholm, generaldirektör och senast vd för Livsmedelsföretagen och Olle Wästberg, tidigare statssekreterare i finansdepartementet och generalkonsul i New York.

Kommissionärerna leder Nybyggarkommissionens arbete och ansvarar för slutsatserna i det slutbetänkande som nyligen presenterats. Under hösten har Nybyggarkommissionen träffat sakkunniga och experter samt lyssnat in åsikter från branschen såväl som från politik och allmänhet.

Nybyggarkommissionen har gjorts möjlig genom finansiering från NCC, Nordea och Tyréns. Kommunikationsbyrån JKL fungerar som projektkansli för Nybyggarkommissionen.

FAKTA JKL

JKL Group är ett svenskt konsultbolag som beskriver sitt verksamhetsområde som "strategisk kommunikation". Kunderna är företag och organisationer som behöver rådgivning kring mediahantering, opinionsbildning och lobbying.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Nybyggarkommissionen

Nybyggarkommissionen består av tre kommissionärer: Göran Persson, före detta statsminister, Agneta Dreber, tidigare borgarråd i Stockholm, generaldirektör och senast vd för Livsmedelsföretagen och Olle Wästberg, tidigare statssekreterare i finansdepartementet och generalkonsul i New York.

Kommissionärerna leder Nybyggarkommissionens arbete och ansvarar för slutsatserna i det slutbetänkande som nyligen presenterats. Under hösten har Nybyggarkommissionen träffat sakkunniga och experter samt lyssnat in åsikter från branschen såväl som från politik och allmänhet.

Nybyggarkommissionen har gjorts möjlig genom finansiering från NCC, Nordea och Tyréns. Kommunikationsbyrån JKL fungerar som projektkansli för Nybyggarkommissionen.

FAKTA JKL

JKL Group är ett svenskt konsultbolag som beskriver sitt verksamhetsområde som "strategisk kommunikation". Kunderna är företag och organisationer som behöver rådgivning kring mediahantering, opinionsbildning och lobbying.

Fördjupningsmaterial