Varan har lagts till i varukorgen

Kollektivt boende ungas framtid

Bostäder 12 mar 2014
Bostadsbristen för unga vuxna i Stockholm gör att kollektivboende kommer att bli vanligare i framtiden. Foto: Mikael Sjöberg.
Kollektiva boendelösningar, så ser framtidens boende ut för ungdomar enligt en ny studie som genomförts bland unga. NCC, Swedbank och Fastighetsägarna i Stockholm står tillsammans bakom studien.

I Stockholm är det närmast en omöjlighet att få en egen bostad om man är ung vuxen.
De flesta unga vuxna har inte stått tillräckligt länge i bostadskö eller har inte hunnit spara ihop till en kontantinsats trots att de är gamla nog att ha avslutat sina studier och behöver en bostad.
En av tre unga vuxna funderar därför på att flytta från Stockholm för att bostadsbristen är så stor.

Terminen 2012/2013 fanns det i landet 414 000 registrerade studenter men det finns bara 86 000 studentbostäder. 25 högskolekommuner har behov av fler studentbostäder.

Viktigt med kollektivtrafik

I studien säger 59 procent av de unga att dagens bostäder inte är anpassade för dem eller deras önskemål. Det finns alldeles för få små och billiga lägenheter i centrala lägen där man inte är i behov av att ha bil. De lägenheter som ändå finns är väldigt dyra. Många av de unga vuxna kan tänka sig ett liv utan egen bil. De ser inga problem med att dela bil i till exempel bilpooler.
Pendlingstiden för att ta sig till arbete eller skola får inte bli för lång. Den viktigaste faktorn när unga söker bostad blir därför närheten till kollektivtrafiken.

Storleken har betydelse

Unga kan tänka sig att bo på en liten yta, 25 kvadratmeter eller mindre, för att få bo där de vill. Bara det viktigaste som kök, dusch och toalett finns så kan de tänka sig att dela funktioner som till exempel uteplats, balkong, terrass, tvättmaskin och matsal med andra boende. Unga vill även umgås med sina grannar i gemensamma ytor i fastigheten, speciellt om de har liknande intressen.
Så många som 46 procent är intresserade av en smart och flexibel lösning i boendet. Samtidigt är upp till 75 procent intresserade av att kunna påverka bostadens interiör.

Eftersom bostadsmarknaden ser ut som den gör så kan många av de unga (47 procent) tänka sig att bo tillsammans med vänner i framtiden om det finns möjlighet. Det är också viktigt för dem att bostaden ska gå att förändra över tid för att passa olika skeenden i livet. Många unga entreprenörer och kreatörer efterfrågar redan idag en ny form av boende, som också har funktion av kontor eller affärslokal, eftersom arbete och fritid växer ihop i den kunskapsintensiva tjänstesektor de lever i.

– På många platser i Sverige råder en stor bostadsbrist för unga. Vi måste på alla sätt se till att det går lättare och snabbare att bygga, inte minst små lägenheter som studenter har råd med. Med de förändringar som vi nu föreslår hoppas vi kunna få fram många lägenheter på outnyttjade utrymmen och i bra lägen som även underlättar den bostadsbrist som ofta uppstår vid terminsstart på många studentorter, säger bostadsminister Stefan Attefall i ett pressmeddelande.

– Ändringarna skulle bland annat innebära att man kan göra avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet när man inreder en bostad om högst 35 kvadratmeter på en vind, fortsätter Stefan Attefall.

I lagrådsremissen från regeringen finns dessutom förslag på att förlänga den maximala tiden för tidsbegränsat bygglov till femton år och att byggprocessen vid flytt av vissa byggnader ska kunna förenklas genom undantag från kravet på tekniskt samråd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Stöd till innovativt bostadsbyggande för unga

Från 1 juni 2013 och fram till 1 augusti 2015 kommer det att finnas pengar att söka för innovativt byggande av bostäder för unga. Stödet hanteras av Boverket. Stödet kan sökas av till exempel kommuner, företag eller stiftelser. Ett krav är att den som får pengastöd bedöms ha förutsättning att sprida information och erfarenhet om åtgärden.

FAKTA Om studien

"Hur vill unga i Stockholm bo i framtiden" är en studie som bygger på omvärldsanalys, expertintervjuer och en digital undersökning bland 1 055 unga stockholmare 18 - 35 år under perioden 17 - 31 januari 2014. Studien har genomförts av United Minds på uppdrag av NCC, Swedbank och Fastighetsägarna Stockholm.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om studien

"Hur vill unga i Stockholm bo i framtiden" är en studie som bygger på omvärldsanalys, expertintervjuer och en digital undersökning bland 1 055 unga stockholmare 18 - 35 år under perioden 17 - 31 januari 2014. Studien har genomförts av United Minds på uppdrag av NCC, Swedbank och Fastighetsägarna Stockholm.