Varan har lagts till i varukorgen

Golv läggs på fuktiga avjämningsskikt

Renoveringar 18 mar 2014
Uttag av prov från avjämningsmassa för bestämning av den relativa fuktigheten. Foto: Jörgen Grantén
Tjocka avjämningsskikt, både normaltorkande och självtorkande, kan ha betydligt längre torktid än vad som anges i avjämningsleverantörernas läggningsanvisningar. Det framgår av fält- och laboratorieundersökningar som utförts av Jörgen Grantén, Fuktcom.

Tidigare undersökningar har visat att tjocka skikt av normaltorkande avjämningsmassa kan ha betydligt längre torktid än vad som anges i avjämningsleverantörernas läggningsanvisningar. Nu är det allt vanligare att fuktmätningar görs enligt de metoder som Golvbranschen rekommenderar för den typen av avjämningsmassor.

För den som har bråttom med att lägga på golvbeläggning finns så kallade självtorkande avjämningsmassor. Enligt avjämningsleverantörens anvisningar kan dessa beläggas inom 1-3 dygn. Det finns dock ingen rekommenderad metod för att mäta fukten i dessa, varför det vanligtvis inte görs.

Dålig kunskap om torktider och bristfällig fuktmätning kan leda till skador. I SBUF-rapporten Fuktrisker med tjocka avjämningsskikt (12614) tydliggörs riskerna och rekommendationer ges för hur de kan undvikas.

Fältstudier och laboratorietest

I detta projekt hade man i första hand riktat in sig på torktider hos så kallade självtorkande avjämningsskikt. Två fältstudier och ett antal laboratorietester har genomförts.

Normaltorkande avjämningsmassa

I de båda projekten som studerades i fält har normaltorkande avjämning använts i tjocka skikt, motsvarande 50 mm.
– Tanken var att självtorkande avjämningsmassa skulle ha använts men det byttes ut mot normaltorkande i samband med diskussionerna kring studien, säger Jörgen Grantén.
Undersökningarna visade att torktiden blev minst dubbelt så lång som förväntat vid utförande enligt nu gällande anvisningar. Detta beror inte bara på avjämningsprodukten utan även på att torkklimatet inte uppfyller ställda krav.
– Många gånger nås inte det torkklimat som anges som förutsättning för den angivna torktiden, säger Jörgen Grantén.

Självtorkande avjämningsmassa

I ett laboratorium undersöktes 50 mm självtorkande avjämning på olika underlag. Proverna hade fått torka en vecka före förslutning (enligt avjämningsleverantörens anvisningar kan de beläggas inom 1-3 dygn). Testet gav följande resultat på relativ fuktighet, RF, i procent:

På ett underlag som är tätt:

  • efter 1 veckas torktid är RF 95,4 - 96,4
  • efter 6 månaders förslutning är RF 90,0 - 95,3.

På ett underlag av betong med 85 procent RF:

  • efter 1 veckas torktid är RF 94,0 - 95,7
  • efter 6 månaders förslutning är RF 84,6 - 91,0.

På ett underlag av betong med 70 procent RF

  • efter 1 veckas torktid är RF 95,5 - 95,6
  • efter 6 månaders förslutning är RF 75,8 - 82,8.

På ett underlag av spånskiva med primer:

  • efter 1 veckas torktid är RF 95,5
  • efter 6 månaders förslutning är RF 92,4.

– Mätresultaten från uttorkningsförsöken med självtorkande avjämningsmassor visar att även de som använder den typen av avjämningsmassa måste ha en kontroll och följa uttorkningsförloppet. Om höga fukttillstånd stängs in i olika konstruktioner riskerar man på sikt skador av både mikrobiell och kemisk karaktär, säger Jörgen Grantén

Rekommenderad RF

– Högsta tillåtna fukttillstånd bör vara 85 procent RF för limmade golvbeläggningar oavsett val av golvbeläggning, limtyp och typ av avjämningsmassa. Denna rekommendation grundar sig på erfarenheter från skadeutredare och fuktsakkunniga samt resultat från tidigare SBUF-projekt avseende risken för kemiska emissioner, menar Jörgen Grantén.

I AMA Hus anges under MFK att:

Vid läggning får den relativa fuktigheten (RF) i underlaget inte överstiga den RF som tillverkaren av plastmattan, plastplattan, fästmedlet, spacklet o d anger. Om uppgift saknas från tillverkaren får den relativa fuktigheten (RF) i underlaget inte överstiga 90 procent för plastmattor och plastplattor med mer än 50 procent fyllmedel respektive 85 procent för plastmattor och plastplattor med mindre än 50 procent fyllmedel.

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter