Varan har lagts till i varukorgen
Förslag till enklare PBL-överprövning
Lov och tillsyn 4 apr 2014
Genom att hoppa över ett steg i processen vid överklagan av detaljplaner och områdesbestämmelser kan handläggningstiden kortas. Foto: Ulf Söderlund
Kortare väg för överklagan och hänvisning av vissa frågor till länsstyrelser med specialkompetens ska effektivisera processen för prövningen av kommunala beslut som har överklagats enligt plan- och bygglagen. Det föreslår PBL-överklagandeutredningen i sitt slutbetänkande.
PBL-överklagandeutredningen har överlämnat sitt betänkande "Effektiv och rättssäker PBL-överprövning", SOU 2014:14, till Socialdepartementet. Uppdraget var att, med bibehållen rättssäkerhet, åstadkomma en effektivare prövningsordning av ärenden enligt plan- och bygglagen, PBL.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Juridik Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter