Varan har lagts till i varukorgen

Enklare täthetskontroll med luft

AMA 13 mar 2014
Med VVS Företagens nya metod kan du testa rörsystemets täthet med lågt lufttryck. Illustration: VVS Företagen.
Nu blir det enklare att kontrollera att rörsystemen är täta med hjälp av luft. VVS Företagen och Säker Vatten har tagit fram en metod som kan användas utan att du behöver vara ackrediterad.

När ett nytt rörsystem för till exempel tappvatten och golvvärme är färdigt bör det täthetskontrolleras så snart som möjligt. Kontrollen genomförs oftast med vatten men det finns tillfällen då det inte är lämpligt.

– På vintern kan vattnet frysa och förstöra rörledningarna och på sommaren kan vattnet orsaka legionellatillväxt om huset inte tas i drift på en gång. Vid dessa tillfällen är det bättre att göra täthetskontrollen med luft, berättar Magnus Everitt, på VVS Företagen.

Men en täthetskontroll med luft kan vara farlig och därför ställs det krav på den som utför kontrollen. Enligt arbetsmiljöföreskriften AFS 2006:8 måste företaget vara ackrediterat av Swedac för trycksättning av gas (luft) vid kontrolltryck högre än tre bar eller om kontrolltrycket multiplicerat med anordningens volym (bar x liter) blir högre än 30.

Förenklad metod med låga tryck

Nu har VVS Företagen och Säker Vatten tagit fram en förenklad metod för täthetskontroll med luft. En metod med låga tryck så att en ackreditering inte behövs. Metoden kan användas för tappvatten, golvvärme och andra värmesystem med plast- eller metallrör som ska byggas eller gjutas in.

Flera villkor måste uppfyllas innan kontrollen utförs, bland annat måste:

  • rör och rördelar ha certifikat som visar att de hållfasthetsprovats
  • en riskbedömning ha utförts och dokumenterats
  • systemet vara utan ingjutna eller inbyggda fogar
  • monteringen vara utförd enligt leverantörens anvisningar.

Metoden innehåller förslag på hur täthetskontrollen kan genomföras. När kontrollen genomförts ska den dokumenteras.

Tryck- och täthetskontroll innan drift gäller

Det är viktigt att notera att ovanstående täthetskontroll inte ersätter kravet i AMA och Säker Vatten som säger att systemet ska tryck- och täthetskontrolleras innan systemet tas i drift.

– Vår nya metod är bara ett sätt att kolla tätheten. Man kan säga att det är en extra kontroll men det är en billig sådan i jämförelse om det händer något.

I samband med gjutningen kan rören gå sönder om någon är oförsiktig och till exempel tappar något på rören. Att åtgärda detta i efterhand blir dyrt och det kan bli diskussion om vem som ska betala.

– Om en täthetskontroll utförs och dokumenteras direkt när rörsystemet är färdigt kan sådana problem lösas enklare, avslutar Magnus Everitt.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Produktion Projektering Upphandling Teknik
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial