Varan har lagts till i varukorgen
Succé för grönt kort i sopsortering
Miljö 6 maj 2014
Bättre sorterat avfall, färre stölder och mindre stress. Avfallshantering Östra Skaraborgs satsning på grönt kort på Timmersdala återvinningsstation har slagit väl ut. Foto: Filippa Ekmark.
För ett år sedan införde Skövde ett grönt kort som ger privatpersoner behörighet till Timmersdala återvinningscentral utanför ordinarie öppettider. Nu planerar man att lansera konceptet på ytterligare en anläggning.

Det var i februari 2013 som AÖS, Avfallshantering Östra Skaraborg, beslutade sig för att införa ett grönt kort på återvinningscentralen i Timmersdala, två mil nordväst om Skövde.

– Jag tror aldrig vi har gjort något som varit så här populärt. Av tätortens 900 invånare har 550 idag grönt kort, vilket känns oerhört kul, berättar Lars Persson, förvaltningschef på AÖS.

Genom kortet har invånarna tillgång till centralen alla dagar mellan 06:00 och 21:00, jämfört med tidigare sex timmar i veckan. Syftet med kortet är att göra det lättare för invånarna att sortera och lämna sitt avfall på återvinningscentralen även när den är obemannad.

Alla privathushåll som är kunder hos AÖS kan registrera sig kostnadsfritt för tjänsten.

– Kortet får man efter en kortare utbildning och när man registrerats som användare kan man använda körkortet som nyckel till återvinningscentralens grind, säger Lars Persson.

Kort utbildning behövs

Sedan införandet av kortet har invånarna i Timmersdala blivit ännu bättre på att sortera sitt avfall. Enligt Lars Persson kan det bero på följande två faktorer.

– Man har en annan social kontroll här än i en större stad, vilket gör att utrymmet att missköta sig på är mindre. Och så tror jag att användarna vill visa att de klarar av att leva upp till förtroendet som vi skapat mellan varandra.

Även antalet stölder och inbrott har minskat och trafikmiljön på anläggningen har blivit lugnare.

– Nu kan invånarna besöka anläggningen på tider som passar dem, vilket gör att besöken sprids ut under dagen och folk blir inte lika stressade.

Övervakning med kameror och väktare

När anläggningen inte är bemannad sköts övervakningen via kameror och patrullerande väktare. Och eftersom alla användare måste registrera sig vid grinden för att komma in, så kan man identifiera vem som sorterar fel eller slänger otillåtet material.

– Men de flesta är väldigt miljömedvetna och lägger rätt sak på rätt plats. Och det är inga som försöker ta avfall som redan är slängt. Det är vi noga med att klargöra under utbildningen att det är förbjudet, lagt kort ligger, som vi säger!

Vill förbättra säkerheten ytterligare

Målet är att återvinningscentralen ska vara öppen dygnet runt. Men då måste säkerheten på området bli bättre, berättar Lars Persson. Bland annat har man tittat på att införa ett så kallat intelligent kameraövervakningssystem med videoanalys - ett system som detekterar händelser automatiskt och varnar om exempelvis en person helt plötsligt ligger ner .

– Vi tittar just nu på att införa grönt kort på en av våra återvinningsanläggningar i Hjo som har ungefär 10 gånger så många invånare som Timmersdala och där tror vi att intelligent kameraövervakning kan vara intressant redan från start.

Bidrag till Sveriges miljömål

AÖS hoppas att deras satsning på grönt kort ska hjälpa till att bidra till att Sveriges miljömål uppnås. Miljömålen inom avfallssektorn kan illustreras med den så kallade "avfallstrappan" där branschen gemensamt ska kliva från deponi till att helst undvika att avfall uppstår.

– På vägen uppför trappan gäller det att öka materialåtervinningen och källsortera mer och då måste vi hitta nya vägar att underlätta för våra kunder och dämpa kommande avgiftsökningar. Grönt kort tror vi är en av många lösningar, säger Lars Persson.

 

FAKTA Så fungerar systemet

  • Om det är mörkt så tänds belysningen när grinden öppnas och släcks automatisk när kunden lämnat anläggningen.
  • Det finns två kameror som tillsammans med nivågivare används för att övervaka när det är dags att tömma containrarna och när det behöver snöröjas. Kamerorna ger också en möjlighet att återkoppla felsorteringar.
  • När man drar körkortet registreras besöket i en databas. Kunderna är välkomna hur många gånger som helst men registreringen behövs för att systemet ska fungera och för att få statistik.
  • AÖS - Avfallshantering Östra Skaraborg. AÖS är ett kommunalförbund med Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda kommuner som medlemmar.

 

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Så fungerar systemet

  • Om det är mörkt så tänds belysningen när grinden öppnas och släcks automatisk när kunden lämnat anläggningen.
  • Det finns två kameror som tillsammans med nivågivare används för att övervaka när det är dags att tömma containrarna och när det behöver snöröjas. Kamerorna ger också en möjlighet att återkoppla felsorteringar.
  • När man drar körkortet registreras besöket i en databas. Kunderna är välkomna hur många gånger som helst men registreringen behövs för att systemet ska fungera och för att få statistik.
  • AÖS - Avfallshantering Östra Skaraborg. AÖS är ett kommunalförbund med Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda kommuner som medlemmar.