Varan har lagts till i varukorgen

Samordning ger billigare fastighetsbildning

Bestämmelser 13 maj 2014
Riksdagen har beslutat om ett antal lagändringar som ska göra att handläggningen av lantmäteriförrättningar blir enklare och effektivare, och därigenom billigare.
En lantmäteriförrättning innebär att man skapar en ny fastighet eller ändrar en befintlig fastighets utbredning. Det kan också innebära att en gemensamhetsanläggning inrättas eller att ett utrymme skapas inom en fastighet för att dra fram ledningar. En lantmäteriförrättning avgör dock inte vad som är tillåten markanvändning, det avgörs av andra myndigheter.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter