Varan har lagts till i varukorgen
Säkrare arbetsmiljö vid teknisk isolering
Arbetsmiljö 5 maj 2014
Isoleringsmontörer utsätts för flera arbetsmiljörisker som arbete på höga höjder och inandning av starka lösningsmedel vid limning. Foto: Thord Sköldekrans.
Nya checklistor för teknisk isolering ska förbättra arbetsmiljön för montörer som isolerar ventilationskanaler eller rörledningar. Checklistorna är lättanvända och kan laddas ner gratis på VVS Företagens webbplats.

Arbetsgivaren ansvarar enligt arbetsmiljölagen för att undersöka om det finns några risker på arbetsplatsen och åtgärda dessa så att ingen drabbas av olycka eller ohälsa. Med hjälp av bland annat checklistor kan detta arbete förenklas. Nu har nya listor för teknisk isolering tagits fram av VVS- och kylbranschens centrala arbetsmiljöråd tillsammans med Isoleringsfirmornas förening och Prevent.

– Tanken är att checklistorna ska vara lättanvända och vara ett hjälpmedel för företagens arbetsmiljöarbete, berättar Kent Sjödin på VVS Företagen, som har varit med och tagit fram checklistorna.

Checklistorna ska kunna användas som ett stöd vid både projektering och utförande av installationsarbeten. De tar upp flera områden som:

  • arbetsplanering
  • fungerande rutiner
  • isoleringsmontörens kunskaper
  • arbetsmetoder
  • utrustning.

Riskerna klassas i tre steg

Listorna består av ett antal frågor som man ska gå igenom. Eventuella risker ska sedan klassas i tre steg; låg, medel och hög. Om risken är medel eller hög ska en handlingsplan tas fram.

Checklistorna är i pdf-format och kan laddas ner gratis på VVS Företagens eller Prevents webbplats. Det är även möjligt att skapa egna anpassade checklistor men då krävs ett abonnemang.

Fler användbara checklistor

Det finns även checklistor för installations- och kylinstallationsarbeten.

– Checklistorna för installationsarbeten har nyligen uppdaterats så att de har samma uppbyggnad som de nya checklistorna. Vissa textjusteringar har också gjorts så att de är aktuella. Planer finns även på att uppdatera checklistorna för kylinstallationsarbeten, avslutar Kent Sjödin.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Produktion Ventilation Värme
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial