Varan har lagts till i varukorgen

Nya tjänster om effektiv renovering

Energi 9 maj 2014
Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum har inlett ett samarbete med syftet att utveckla informations- och kunskapsspridningen vad gäller effektiv renovering. Foto: Anders Wester.
Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum För Bebyggelse har inlett ett samarbete. Tillsammans ska vi utveckla nya informations- och kunskapstjänster som bidrar till en effektiv renoveringsprocess.

Nationellt Renoveringscentrum för Bebyggelse startades vid Lunds Tekniska Högskola i början av år 2013 efter ett förslag från branschorganisationen VVS Företagen. Här samverkar näringsliv och akademi med kunskapsuppbyggnad och informationsspridning vad gäller renovering.

Syftet är att stödja olika aktörer inom byggsektorn i riktning mot en effektiv renoveringsprocess, så att befintliga byggnader ska bli energieffektiva och deras funktion behållas eller förbättras.

"Naturligt samarbete för effektivare kunskapsspridning"

– Att Nationellt Renoveringscentrum nu inleder ett samarbete med Svensk Byggtjänst är ett naturligt steg för att effektivisera och utveckla informations- och kunskapsspridningen vad gäller effektiv renovering, säger Andres Muld, ordförande i Nationellt Renoveringscentrum och tidigare bland annat generaldirektör på Energimyndigheten.

Svensk Byggtjänst ägs av landets ledande branschorganisationer inom samhällsbyggnad och har sedan 1934 samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar. Svensk Byggtjänst utvecklar kontinuerligt verktyg och mötesplatser som syftar till att skapa effektivitet och lönsamhet runtom i Byggsverige.

– Detta gör oss till den naturliga källan för byggproffs som söker information om exempelvis lagar, regler, teknik och byggprojekt. Det känns därför mycket positivt att tillsammans med Nationellt Renoveringscentrum utveckla nya informations- och kunskapstjänster vad gäller renovering av byggnader. Det tydliggör ytterligare vår roll som Byggsveriges kunskapsnav, säger Erik Hellqvist, VD på Svensk Byggtjänst.

Renovering för 60 miljarder per år

I Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturrapport har man för första gången delat upp bostadsinvesteringar i nybyggnad och ombyggnad. Här framgår att ombyggnad eller renovering beräknas uppgå till 60 miljarder kronor det närmaste året.

– Det är faktiskt något mer än nybyggnation. Så renovering är en mycket stor marknad - med en väldig potential vad gäller energieffektivisering, säger Rolf Kling, teknisk chef på VVS Företagen och styrelseledamot i Nationellt Renoveringscentrum.

– Därför är det oerhört viktigt att utveckla och sprida kunskap vad gäller renovering. Det kan spara mycket stora belopp åt fastighetsägarna, ge bättre inomhusmiljö för brukarna och minska miljöbelastningen kraftigt.

Ny portal och nya tjänster för effektiv renovering

Svensk Byggtjänst har bland annat i konceptet Omvärldsbevakning kommit långt i utvecklingen vad gäller digitala informationstjänster.

– Vi påbörjar nu ett intensivt utvecklingsarbete för att ta fram de nya informations- och kunskapstjänster vi ska erbjuda i samverkan med Nationellt Renoveringscentrum, berättar Tommy Börjesson, utvecklingschef på Svensk Byggtjänst.

De första nya tjänsterna gällande renoveringsfrågor beräknas vara tillgängliga hos Svensk Byggtjänst vid årsskiftet 2014/2015.

Via en nationell renoveringsportal kommer det löpande att publiceras nyheter om genomförda, pågående och planerade renoveringsprojekt. Detta kommer leda till en sökbar nationell databas med alla renoveringsprojekt.

Dessutom kommer det att finnas material och information från forskarvärlden och annat kostnadsfritt material från Renoveringscentrum.

– Vi planerar att renovering blir ett nytt fackområde i vårt koncept Omvärldsbevakning. Det innebär att det i första hand blir webbaserad information som successivt kan vidareutvecklas bland annat med webb-TV. Det kommer också att bli aktuellt med speciell litteratur och seminarier om renovering, säger Tommy Börjesson.

– Att Nationellt Renoveringscentrum nu inleder ett samarbete med Svensk Byggtjänst är ett naturligt steg för att effektivisera och utveckla informations- och kunskapsspridningen vad gäller effektiv renovering, säger Andres Muld, ordförande i Nationellt Renoveringscentrum. Foto: Energimyndigheten.
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

– Att Nationellt Renoveringscentrum nu inleder ett samarbete med Svensk Byggtjänst är ett naturligt steg för att effektivisera och utveckla informations- och kunskapsspridningen vad gäller effektiv renovering, säger Andres Muld, ordförande i Nationellt Renoveringscentrum. Foto: Energimyndigheten.