Varan har lagts till i varukorgen

Nya AMA-texter om stagning och skyddsrör

AMA 20 maj 2014
För att inte sprida brand via ventilationen måste kanaler ofta både isoleras, tätas och stagas. Foto: Anders Wester
Måttet för när rektangulära kanaler ska stagas då de går mellan olika brandceller bör ändras enligt senaste numret av AMA-nytt. Ett annat förslag på ändrad beskrivningstext rör skyddsrör.

Nu har årets första nummer av AMA-nytt snart nått alla prenumeranter i landet. Informationsdelen innehåller som vanligt flera intressanta artiklar, bland annat lyfts vikten av att isolering av rörskålar dimensioneras rätt och en ny metod för täthetskontroll av rörsystem beskrivs.

Beskrivningsdelen innehåller flera förslag till ändrade texter i AMA VVS och Kyl 12. De flesta innehåller endast uppdateringar till nya standarder men det finns två andra textförslag som är viktiga att beakta. Det handlar om ett ändrat mått för stagning av ventilationskanaler och en ny text om skyddsrör.

Ställ krav på skyddsrören

Branschen har uppmärksammat att kvaliteten på vissa skyddsrör till rör-i-rörsystem brister. Det är ett allvarligt problem eftersom skyddsrören bland annat används för att minska risken för vattenskador. Den som beställer eller upprättar en beskrivning måste därför se till att skyddsrören uppfyller relevanta krav.

– Vi har tagit fram ett nytt förslag till beskrivningstext om detta. I avsnittet PN om rörledningar föreslår vi att man skriver att rör-i-rörsystem av PEX ska vara kontrollerade och de ska uppfylla kraven i Nordtestmetoden NT VVS 129 samt det norska tillägget från 2010, berättar Martin Brunnkvist, AMA-redaktör på Svensk Byggtjänst.

Läs gärna mer om detta problem i informationsdelen i AMA-nytt eller i tidigare publicerad artikel "Skyddsrör kan orsaka vattenskada", se länk nedan.

Ventilation genom flera brandceller

Ventilationskanaler som går mellan olika brandceller måste utföras så att den brandtekniska klassen bibehålls. Vanligen görs detta genom att kanalen isoleras och tätas mot byggnadsdelen. Hur isolering och tätning ska utföras måste dimensioneras för varje enskilt fall då det beror på många faktorer som exempelvis:

  • brandteknisk klass
  • byggnadsdelens konstruktion
  • kanalens konstruktion och material
  • krav på hållfasthet.

När det gäller rektangulära kanaler måste man ta hänsyn till en sak till. Större kanaler måste stagas så att de bibehåller sin form även om de upphettas vid en brand. Om kanalerna inte stagas kommer en glipa att uppstå mellan kanalen och brandtätningen eftersom kanalen buktas inåt av värmen.

Ändrat mått för stagning

– I avsnitt QLF.2 i AMA VVS och Kyl 12 står det att kanaler med sida större än 500 mm ska stagas. Vi har sett att det måttet bör ändras till 250 mm och har därför tagit fram ett nytt förslag till beskrivningstext, berättar Martin Brunnkvist.

Stagningen görs med metallprofiler som monteras runtom kanalen vid genomföringen. Hur detta ska utföras beror bland annat på byggnadsdelens konstruktion samt kanalens storlek.

– I den tekniska beskrivningen måste projektören beskriva hur stagningen ska göras, vilka stag som ska användas inklusive dimension och hur infästning ska ske, avslutar Martin Brunnkvist.

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Produktion Projektering Upphandling Arkitektur Styr och övervakning Vatten och avlopp Teknik
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter