Varan har lagts till i varukorgen

Ny standard för elektroniska passersystem

Energi 8 maj 2014
Behovet av en ny standard för passersystem är stort eftersom den tidigare standarden har hunnit bli inaktuell. Foto: Mikael Sjöberg.
Det har kommit en ny standard för elektroniska passersystem, ett arbete som för första gången bedrivits internationellt. Den nya standarden är både tydligare och mer omfattande.

Den nya standarden SS-EN 60839-11-1 ersätter den tidigare SS-EN 50133-1 som är från 1997.

- Det här är en efterlängtad standard. Behovet är stort eftersom den gamla standarden har hunnit bli inaktuell. Så det var sannerligen på tiden att det kom en ny, säger Thomas Borglin som arbetar med teknisk information vid Svensk Elstandard.

Långa livscykler för larmstandarder

Det är typiskt för flera larmstandarder att de har haft långa livscykler, menar han. Det gäller till exempel larmsystem för utrustning och system för tv-övervakning, CCTV, där del sju uppdaterades förra året för första gången på femton år. Detta medan inbrotts- och överfallslarmen uppdateras mer kontinuerligt.

Uppdateringen av standarden för elektroniska passersystem vänder sig främst till de som ska beställa en anläggning, till exempel för sin fastighet. Och naturligtvis för de som sedan ska utföra och projektera de här ofta komplexa systemen.

Krav på inloggning och identifiering

Den nya standarden specificerar funktionalitet och prestanda för elektroniska passersystem och komponenter som används för att ge tillträde till skyddade områden, till exempel byggnader. Den innehåller krav på loggning, identifiering och kontroll av information och beskriver även hur man provar systemen. I detta ingår undercentraler, kortläsare och övervakningsinterface. Det som inte ingår är kringprodukter så som lås, sensorer och dörrautomatik.

- Detta handlar ju inte om de enskilda prylarna utan om ett helt system och dess funktionalitet och vilka fordringar man vill ställa på systemet, alltså hur säkert det ska vara, säger Thomas Borglin.

Olika säkerhetsgrader

En nyhet i standarden är att tillträdesskyddet nu graderas i samma säkerhetsgrader som det som används idag för inbrottslarm. Här finns fyra grader, där ett är lägst och fyra den högsta.

Dessa områden passar säkerhetsgraderna för:

  • Den lägsta graden passar för hotell och andra områden där en angripare förväntas ha låg kunskap om passersystemet.
  • Den högsta graden lämpar sig för områden med tillgångar som har högt värde, till exempel vissa industrier, militära anläggningar och banker. Den högsta säkerhetsgraden kräver att det finns stöd för kryptering med autentisering i kommunikationen mellan läsare och centralenhet.

Omfattande provning av systemen

Standarden går utförligt igenom vad som krävs av passersystem, egenskap för egenskap och fördelat på de olika säkerhetsklasserna. Men en skillnad mot den tidigare standarden är ett betydligt mer omfattande och ingående material om provning av systemen. Alla funktioner provas och det kontrolleras att systemet har de egenskaper som krävs för den valda säkerhetsklassen.

Kan samköra flera system

En nyhet i den nya standarden för kunden är att man nu kan samköra flera system och att man då kan få samma säkerhetsnivå på exempelvis inbrottslarmet och passersystemet.

I standarden finns även information om till exempel elektromagnetisk kompabilitet, EMC och påverkan på miljökrav. Men denna information är generell för flera andra larmstandardar.

Övergång till internationellt arbete

Att den nya standarden fått en annan nummerbeteckning beror på att den tidigare standarden var skriven som en europeisk standard, utan någon relevans utanför Europa. Det är nu den internationella organisationen International Electrotechnical Commission, IEC, som tagit fram den nya standarden. I arbetsgruppen har tre svenskar funnits med, bland annat Jonas Ahlgren, produktchef på Bravida Fire & Security.

- Larmstandarderna har hittills tagits fram i Europa men vi ser nu en succesiv övergång till ett internationellt arbete inom IEC, säger Thomas Borglin.

Han tycker att detta är bra och förklarar att det tidigare har varit svårt att komma fram till en samsyn inom den internationella nivån tidigare. Men att det internationella intresset på larmområdet nu har ökat.

Standarden för elektroniska passersystem består av ett paket på sex delar, varav den som nu kommit är den första. Del två, som är en installationshjälp, kommer senare i år.

En nyhet i standarden är att tillträdesskyddet nu graderas i samma säkerhetsgrader som det som används för inbrottslarm, säger Thomas Borglin vid Svensk Elstandard.
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Fler nyheter

En nyhet i standarden är att tillträdesskyddet nu graderas i samma säkerhetsgrader som det som används för inbrottslarm, säger Thomas Borglin vid Svensk Elstandard.