Varan har lagts till i varukorgen

Nu träder nya F-gasförordningen i kraft

Kyla 27 maj 2014
Om du ska bygga en butiksanläggning måste du tänka dig för så att du väljer rätt köldmedier. Foto: Anders Wester.
Kylbranschen står inför en stor förändring, den 9 juni träder en ny förordning om F-gaser i kraft. Nu arbetar branschens aktörer med att ta fram vägledningar om hur förordningen ska tillämpas.

Nyligen offentliggjordes en ny förordning om fluorerade växthusgaser, F-gaser. Förordningen har diskuterats i flera år och beslutades formellt av ministerrådet i mitten av april. Den nya förordningen ska börja tillämpas från den 1 januari 2015 och den kommer att påverka kylbranschen kraftfullt då flera av dagens HFC-köldmedier med hög växthuspåverkan kommer att fasas ut.

Konkreta råd med alternativ

Nu behöver marknaden snabbt konkreta råd över vilka alternativ som finns. KV-företagen har därför initierat ett projekt där branschens aktörer tillsammans med myndigheter och beställare ska diskutera hur förordningen ska tillämpas i Sverige.

– Vi kan inte sitta och vänta på att tolkningar tas fram från EU centralt och har därför initierat detta projekt. Vi hoppas att vi kan presentera våra tolkningar av hur förordningen ska tillämpas i september, oktober, berättar Per Jonasson, vd på KV-företagen.

Fler vägledningar är på gång

Fler tolkningar av förordningen håller på att tas fram. Per Jonasson, som även är nytillträdd ordförande för den europeiska kyl- och värmepumpföreningen för entreprenörer, AREA, berättar att de arbetar med att ta fram riktlinjer till förordningen.

– Våra "guidelines" innehåller kärnpunkterna i förordningen. Vi har bantat ner den omfattande texten till endast 30 sidor. Materialet är nästan färdigt och kommer troligtvis att publiceras om några veckor på AREA:s webbplats.

FAKTA Kort om kraven

 • köldmedier med hög GWP-faktor ska fasas ut
 • läcksökning ändras från kg till CO2-ekvivalent
 • förbud för påfyllnad vid service och underhåll av medier med GWP>2500
 • omfattande förbud mot placering av produkter på marknaden
 • krav på certifiering, inte utbildning
 • förfyllda split-aggregat får endast levereras om installatören är certifierad
 • åtgärdande av läckage ska kontrolleras inom en månad.

Läs mer om kraven i tidigare publicerade artiklar men observera att de inte baseras på det slutliga förslaget. Det är dock marginella skillnader i den slutgiltiga förordningen mot överenskommelsen som man kom fram till i december.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Kyla Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om kraven

 • köldmedier med hög GWP-faktor ska fasas ut
 • läcksökning ändras från kg till CO2-ekvivalent
 • förbud för påfyllnad vid service och underhåll av medier med GWP>2500
 • omfattande förbud mot placering av produkter på marknaden
 • krav på certifiering, inte utbildning
 • förfyllda split-aggregat får endast levereras om installatören är certifierad
 • åtgärdande av läckage ska kontrolleras inom en månad.

Läs mer om kraven i tidigare publicerade artiklar men observera att de inte baseras på det slutliga förslaget. Det är dock marginella skillnader i den slutgiltiga förordningen mot överenskommelsen som man kom fram till i december.

Fördjupningsmaterial