Varan har lagts till i varukorgen
Nobelstiftelsens nya hemvist
Energi 19 maj 2014
Nya Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Illustration: ©David Chipperfield Architects.
Det nya hemvistet, Nobel Center, kommer att ligga på Blasieholmen i Stockholm. Byggnaden är framtagen av tyska David Chipperfield Architects, som vann den utlysta arkitekturtävlingen. Enligt den preliminära tidplanen invigs byggnaden i december 2018.

– Vi är oerhört glada och stolta över att ha blivit utvalda som arkitekter för Nobel Center. Vi ser fram emot att samarbeta kring utvecklingen av en byggnad som speglar Nobelprisets värden såväl som Stockholmarnas höga förväntningar, säger arkitekten David Chipperfield i ett uttalande.

Det vinnande förslaget

Enligt juryns utlåtande har den föreslagna byggnaden ett elegant, tidlöst och vackert yttre uttryck med en tydlig egen identitet. Fasadutformningen, med mässingsskimrande vertikala element och glas, har den upphöjda elegans och kvalitet som kan förknippas med Nobelpriset. Juryn anser vidare att byggnaden har en lätthet och en öppenhet som är väldigt tilltalande. Det stämmer väl överens med Nobelstiftelsens uttalade ambition att skapa ett öppet och välkomnande center för allmänheten. Den transparanta bottenvåningen bidrar till en trivsam miljö runt byggnaden och berikar därigenom även det publika stadsrummet.

Byggnaden och kostnaderna

Byggnaden i flera plan kommer att uppföras på Blasieholmen och bli cirka 26 000 kvadratmeter stor.
Kostnaden för projektet beräknas till 1,2 miljarder kronor. 800 miljoner kronor är hittills finansierat främst genom ett par stora donationer.

Nobel Center

Nobel Center kommer att bygga upp sin verksamhet kring Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred. Ambitionen är att Nobel Center ska bli ett av Stockholms mest attraktiva besöksmål, med publika rum för utställningar, program- och skolverksamhet, evenemang och tvärvetenskapliga möten av olika slag.

Juryn

Juryn för arkitekturtävlingen är utsedd av Nobelhuset AB efter förankring i Nobelstiftelsen. Den har getts en bred sammansättning med företrädare för de svenska prisutdelande institutionerna (Karolinska Institutet, Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Akademien) och Nobelstiftelsen samt med sakkunniga inom bygg- och fastighetsfrågor, arkitektur, stadsbyggnad, och museiverksamhet.

FAKTA Juryns medlemmar

 • Lars Heikensten, ekonomie doktor, VD i Nobelstiftelsen (ordförande)
 • Olov Amelin, filosofie doktor, museichef för Nobelmuseet
 • Lars Drangel, civilingenjör, Ramsbury Property
 • Elizabeth Hatz, arkitekt SAR/MSA, universitetslektor KTH, biträdande professor UL (Irland)
 • Marika Hedin, filosofie doktor, museichef Gustavianum i Uppsala, tidigare museichef för Vasamuseet
 • Gunnar von Heijne, civilingenjör, professor i teoretisk kemi, Stockholms Universitet, tidigare ordförande i Nobelkommittén för kemi
 • Karolina Keyzer, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt i Stockholm
 • Anders Nylander, civilingenjör, tidigare VD i börsnoterat fastighetsbolag
 • Inga Varg, arkitekt SAR/MSA, Varg Arkitekter, ledamot i Stockholms Skönhetsråd
 • Harriet Wallberg, professor i fysiologi, tidigare rektor för Karolinska Institutet
 • Per Wästberg, författare, Svenska Akademien, ordförande i Nobelkommittén för litteratur, tidigare ledamot i Stockholms Skönhetsråd, tidigare ordförande i Samfundet S:t Erik
 • Föredragande Peter Ohrstedt, arkitekt SAR/MSA, projektchef i Nobelhuset AB, tidigare ledamot i Stockholms Skönhetsråd
 • Sekreterare Elsa Thambert, projektkoordinator, Nobelhuset AB
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Juryns medlemmar

 • Lars Heikensten, ekonomie doktor, VD i Nobelstiftelsen (ordförande)
 • Olov Amelin, filosofie doktor, museichef för Nobelmuseet
 • Lars Drangel, civilingenjör, Ramsbury Property
 • Elizabeth Hatz, arkitekt SAR/MSA, universitetslektor KTH, biträdande professor UL (Irland)
 • Marika Hedin, filosofie doktor, museichef Gustavianum i Uppsala, tidigare museichef för Vasamuseet
 • Gunnar von Heijne, civilingenjör, professor i teoretisk kemi, Stockholms Universitet, tidigare ordförande i Nobelkommittén för kemi
 • Karolina Keyzer, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt i Stockholm
 • Anders Nylander, civilingenjör, tidigare VD i börsnoterat fastighetsbolag
 • Inga Varg, arkitekt SAR/MSA, Varg Arkitekter, ledamot i Stockholms Skönhetsråd
 • Harriet Wallberg, professor i fysiologi, tidigare rektor för Karolinska Institutet
 • Per Wästberg, författare, Svenska Akademien, ordförande i Nobelkommittén för litteratur, tidigare ledamot i Stockholms Skönhetsråd, tidigare ordförande i Samfundet S:t Erik
 • Föredragande Peter Ohrstedt, arkitekt SAR/MSA, projektchef i Nobelhuset AB, tidigare ledamot i Stockholms Skönhetsråd
 • Sekreterare Elsa Thambert, projektkoordinator, Nobelhuset AB
Fördjupningsmaterial