Varan har lagts till i varukorgen
Ja till förslaget om energieffektivisering
Energi 13 maj 2014
En strategi för energieffektiv renovering och en ny lag om energimätning. Det är två förändringar som kommer genom riksdagens beslut om energieffektivisering. Foto: Louise Rosén
Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om hur EU-direktivet om energieffektivisering ska genomföras i Sverige. Beslutet leder till flera nya och ändrade lagar.

EU-direktivet om energieffektivisering ska vara infört i den svenska lagstiftningen senast den femte juni i år. I slutet av april godkände riksdagen regeringens förslag till hur direktivet ska genomföras i Sverige. Direktivet är omfattande och påverkar vår lagstiftning på flera sätt men den innehåller även flera viktiga krav som inte kräver lagstiftning.

Några av de viktigaste förändringarna är:

  • Nya krav på mätning av energianvändning i lägenheter.
  • Ny strategi för energieffektiv renovering.
  • Skärpta krav på att offentliga sektorn ska energieffektivisera.
  • Stora företag ska göra en energikartläggning vart fjärde år.
  • Elleverantörer ska fakturera uppmätt användning av el.

Individuell mätning om det är kostnadseffektivt

Kravet som är mest omdebatterat är den nya lagen om energimätning i byggnader. Tanken är att energikostnader ska fördelas efter faktisk energianvändning genom energimätning i enskilda lägenheter. Detta ska leda till en minskad energianvändning.

Från början ville regeringen att mätningen skulle vara obligatorisk men efter hård kritik lättade de på kraven till när det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart. För att klargöra när energimätning krävs har Boverket fått i uppdrag att utreda dessa begrepp.

Nationell strategi för energieffektiv renovering

Direktivet ställer krav på att alla medlemsstater ska införa en nationell strategi för energieffektiv renovering. Syftet är att man ska få fler att energieffektivisera sin byggnad samtidigt som man renoverar den. I höstas tog Boverket och Energimyndigheten fram ett förslag till strategi. Enligt strategin ska:

  • Ett informationscentrum för frågor om energieffektivisering och renovering inrättas.
  • De regionala energikontoren och energi- och klimatrådgivarna få utökade uppgifter och resurser.
  • En särskild informationsinsats riktas mot banker och finansiella institut så att långivare får lättare att bedöma ekonomiska effekter av energieffektiviseringsåtgärder.

Strategin behandlar även styrmedel. Den utgår från att befintliga styrmedel förlängs och att vissa styrmedel kan behöva justeras för att få bättre effekt. Strategin ska följas upp, anpassas och revideras vart tredje år.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial