Varan har lagts till i varukorgen
Enklare att upphäva strandskyddet
Bestämmelser 7 maj 2014
Länsstyrelserna föreslås få möjlighet att upphäva strandskyddet för vattendrag med en bredd på upp till två meter. Foto: Mikael Sjöberg
I en proposition föreslår Miljödepartementet ändringar i miljöbalken samt en följdändring i plan- och bygglagen som innebär att det ska bli enklare att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag.

Miljödepartementet föreslår i en proposition att länsstyrelserna ska få upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Med små sjöar menas sjöar vars vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar, alltså något större än en fotbollsplan. Med små vattendrag avses vattendrag upp till två meters bredd. Förutsättningen är att det område där strandskyddet upphävs har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. För att i dag upphäva strandskyddet i denna typ av områden, liksom i andra områden, ska det vara uppenbart att området helt saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

Syftet med förslaget är att öka förståelsen och acceptansen för strandskyddet och samtidigt förbättra möjligheterna till bebyggelse och andra åtgärder i sådana strandnära områden som angränsar till små sjöar och vattendrag.

Ikraftträdande

Riksdagen planerar att besluta om förslaget den 18 juni. Går riksdagen på regeringens linje kan ändringarna träda i kraft den 1 september 2014.

Fortsatt reform av strandskyddet

Regeringen vill gå ännu ett steg längre och har därför gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå hur strandskyddet skulle kunna ändras så att det i huvudsak inte omfattar små sjöar och vattendrag. Samtidigt ska man föreslå hur små vattenmiljöer, som är viktiga för djur- och växtlivet, i fortsättningen ska kunna få ett lämpligt skydd. I Naturvårdsverkets uppdrag ingår även att föreslå tydligare och mer ändamålsenliga regler för strandskyddet i och vid konstgjorda sjöar och vattendrag.

Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet den 1 november 2014.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial