Varan har lagts till i varukorgen

Tillåtet med krav på auktorisation

Juridik 17 jun 2014
Tib-auktorisation är från och med nu godkänt som ska-krav i samband med offentlig upphandling. Foto: Anders Wester.
Att kräva Tib-auktorisation vid upphandling av takarbeten strider inte mot proportionalitetsprincipen. Det har nu både förvaltningsrätten och kammarrätten fastslagit i ett mål mot Nacka kommun.

När Nacka kommun upphandlade takarbeten, genom ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), överklagade en av anbudsgivarna valet av leverantör.
Anbudsgivaren som inte fick kontraktet anser att Nacka kommun borde ta upp deras anbud till utvärdering eller att upphandlingen ska göras om.

Strider mot proportionalitetsprincipen

Anbudsgivaren anser att kravet på att anbudsgivarna ska ha så kallad Tib-auktorisation strider mot proportionalitetsprincipen. De menar att det inte finns någon garanti för att företag som har Tib-auktorisation skulle ha en högre kvalitet, bättre teknisk förmåga eller högre kapacitet än ett företag som inte har auktorisation. De anser också att kravet uteslutit ett stort antal anbudsgivare och på så sätt begränsat konkurrensen. Det vill säga att det inte var förenligt med lagen om offentlig upphandling, LOU.

Tidigare erfarenheter i kommunen

Kommunen å sin sida anser att kravet på auktorisation bygger på tidigare erfarenheter. Ett auktoriserat företag har genomgått viss utbildning och en auktorisation ger en garanti för arbetets utförande.

Rimligt krav

Förvaltningsrätten anser att kommunens krav på Tib-auktorisation framstår som en lämplig och effektiv åtgärd för att säkerställa kvaliteten i arbetet. De avslår därmed ansökan om överprövning
(Dom i mål nr 2590-14 i förvaltningsrätten i Stockholm)

Anbudsgivaren överklagar till Kammarrätten i Stockholm som inte meddelar prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast (Beslut i mål nr 1584-14 i kammarrätten i Stockholm).
Det betyder att kommunen inte gjorde fel när de krävde Tib-auktorisation vid upphandlingen av takarbetet.

FAKTA Tib-auktorisation

Tib-Auktorisation utfärdas till företag som uppfyller och har dokumenterat ställda kriterier kring kompetensutveckling, kvalitetsarbete, myndighetskrav och seriöst företagande i övrigt.

Proportionalitetsprincipen

Proportionalitetsprincipen är inom juridiken en princip som säger att åtgärder inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Enligt denna princip vägs olika intressen mot varandra, till exempel samhällets krav på säkerhet mot individens rätt till integritet.
Proportionalitetsprincipen är en rättssäkerhetsprincip som innebär att det skall råda balans mellan mål och medel.

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Tib-auktorisation

Tib-Auktorisation utfärdas till företag som uppfyller och har dokumenterat ställda kriterier kring kompetensutveckling, kvalitetsarbete, myndighetskrav och seriöst företagande i övrigt.

Proportionalitetsprincipen

Proportionalitetsprincipen är inom juridiken en princip som säger att åtgärder inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Enligt denna princip vägs olika intressen mot varandra, till exempel samhällets krav på säkerhet mot individens rätt till integritet.
Proportionalitetsprincipen är en rättssäkerhetsprincip som innebär att det skall råda balans mellan mål och medel.