Varan har lagts till i varukorgen

Tävling om miljösmarta renoveringar

Energi 10 jun 2014
När renoveringstakten ökar så behövs idéer om hur man kan minska byggavfallet och i stället återbruka och återvinna. Foto: Claes Hammarlin.
Bransch- och intresseorganisationen Sabo bjuder in till en tävling i två steg, Retur 2014 – Allmännyttans Återbrukstävling, om hur man kan minska byggavfallet vid renovering och rivning av lägenheter.

I allmännyttans fastigheter ökar renoveringstakten med tio procent per år. Det gör att utmaningarna att handla miljösmart ökar.

Tävling i två delar

Den första delen är en idétävling om hur man kan öka återbruket och återvinningen av byggnadsmaterial. Den vänder sig till allmänheten, med fokus på studenter och hyresgäster.

Tävlingsbidragen bedöms utifrån:

 • Kreativitet
 • Nytänkande
 • Möjlighet att använda
 • Hänsyn till miljö- och hållbarhet
 • Potential att bidra till bättre stor- och småskaligt återbruk och återvinning.

Del ett av tävlingen är öppen för bidrag fram till den 19 augusti 2014. Allmänheten kommer att kunna rösta på sina favoritbidrag. En av vinnarna utses genom denna omröstning och de två andra vinnarna utses av en jury som består av en representanter från Sabo och en representant från Hyresgästföreningen samt olika experter. Vinnarna presenteras i höst och utgör en viktig del för tävlingens del två.

Den andra delen av tävlingen startar i höst och mer information kommer att finnas då.

För lite tas tillvara

Idag renoverar de allmännyttiga bostadsföretagen cirka 12 000 lägenheter per år.
För lite av det rivna materialet tas tillvara. Det beror på att det saknas rutiner, arbetssätt och kunskap om vad man kan återbruka och återvinna. Därför behövs det nya idéer om hur avfallet kan minskas eller hur det kan återanvändas. De bidrag som vinner kommer att testas i några av Sabo:s medlemsföretag.

– Mycket av det som finns i lägenheterna kan användas igen eller ges ett nytt liv som något helt annat. Vi behöver många idéer om hur avfallet kan minska och hur byggvarorna och byggmaterialen kan återbrukas, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sabo i ett uttalande på Sabo:s webbplats.

Byggavfallet

Byggavfallet utgör mer än 12 miljoner m³ per år i Sverige. Det skulle – varje år – kunna fylla 20 byggnader av globens storlek.

Återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning (exklusive energiåtervinning) av icke farligt bygg- och rivningsavfall ska enligt EU:s avfallsdirekt öka till minst 70 viktsprocent före år 2020.

Tävlingen

Tävlingen stöds av Vinnova och arrangeras av Sabo och Student Competitions i samarbete med Hyresgästföreningen.

FAKTA Om Sabo

 • Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag.
 • Sabo-företagen finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 72 till 26 378 lägenheter. Sabo-företagen är både lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.
 • Tillsammans äger och förvaltar medlemsföretagen nästan 730 000 bostäder. Sabo-företagens samlade lokalyta uppgår till 8 miljoner kvadratmeter. Sabo-företagen omsätter 52 miljarder kronor per år och har cirka 12 000 anställda.
 • Flertalet av de allmännyttiga bostadsföretagen är aktiebolag och ägs av kommunerna, som också utser företagets styrelse.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö Produktion Bostäder Renoveringar
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om Sabo

 • Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag.
 • Sabo-företagen finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 72 till 26 378 lägenheter. Sabo-företagen är både lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.
 • Tillsammans äger och förvaltar medlemsföretagen nästan 730 000 bostäder. Sabo-företagens samlade lokalyta uppgår till 8 miljoner kvadratmeter. Sabo-företagen omsätter 52 miljarder kronor per år och har cirka 12 000 anställda.
 • Flertalet av de allmännyttiga bostadsföretagen är aktiebolag och ägs av kommunerna, som också utser företagets styrelse.
Fördjupningsmaterial