Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Sverige först i Europa att testa elvägar
Energi 11 jun 2014
Fyra leverantörer ska genomföra varsin detaljprojektering av hur en demonstrationsanläggning av elvägar i praktiken kan fungera. Foto: Svenska Elvägar.
Projekt elvägar är den största pågående innovationsupphandlingen i Europa. Målet är att börja bygga en eller flera demonstrationsanläggningar av elvägar i Sverige under nästa år.

Trafikverket har, i samråd med Energimyndigheten och Vinnova nu beslutat om de fyra leverantörer som går vidare till nästa fas i upphandlingen. Totalt anmälde elva leverantörer sitt intresse i ett första steg förra året av att delta i projektet.

Sverige har kommit längst

Projektet elvägar ska tillämpa kunskap och utveckla lösningar av elvägar i samverkan mellan industri, akademi och myndigheter. Genom projektet är Sverige ett av de länder i världen som hittills har kommit längst med att utveckla tekniken för elvägar. Försöket ligger i linje med regeringens mål om en energieffektiv och fossilfri fordonsflotta till 2030 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Energieffektivisering i transportsektorn

– Försöken är viktiga eftersom elektrifierade vägar kan innebära en stor energieffektivisering i transportsektorn och väsentlig minskning av den tunga vägtrafikens bidrag till klimatförändringarna, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Tunga fordon står för en betydande del av det svenska transportsystemets energianvändning och nästan all trafik med tunga fordon drivs idag med fossila bränslen. Teknikerna för elvägar har utvecklats mycket de senaste fem åren och är nu så pass mogna att några av dem kan demonstreras de närmaste åren.

Stimulera fram nya lösningar

Elvägar kan få stor betydelse för att skapa en mer hållbar transportsektor i framtiden och samtidigt bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det är också ett bra exempel på hur myndigheter kan använda upphandling av innovation för att stimulera fram nya lösningar, menar Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Dessa projekt ska vara med och vidareutveckla landets elvägar:

  • Bussar i Göteborg. Laddningsutrustning byggs in i vägbanan för en busslinje i Göteborg. Hybridbussarna laddas induktivt, det vill säga trådlöst.
  • Lastbilar i Gävle. Luftledning uppförs utanför Storvik i Gästrikland och överför el till elhybridlastbilar. På sträckor som inte har luftledningar kan lastbilarna drivas med diesel eller biobränsle.
  • Bussar i Södertälje. En elslinga grävs ner under asfalten för busslinje nummer 755 mellan Södertälje syd och Astra Zeneca. Bussarna laddas trådlöst.
  • Lastbilar vid Arlanda. En elskena byggs in i vägbanan, mellan Arlanda och logistikcentret i Rosersberg. Sträckan trafikeras av lastbilar som laddas a via ett kontaktdon.
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter