Varan har lagts till i varukorgen
Ökad konkurrens ska öka bostadsbyggandet
Bostäder 11 jun 2014
Regeringen anser att konkurrensen inom bygg- och byggmaterialsektorn är alltför låg vilket fördyrar byggandet och gör det svårt för små och medelstora företag att etablera sig. En utredning har tillsatts som ska undersöka förutsättningarna för att öka konkurrensen.

Trots att bostadsbyggandet ökar befinner det sig ändå på en för låg nivå. Byggpriserna har dessutom under lång tid ökat snabbare än inflationen. Regeringen har nu tillsatt en utredning som ska se över möjligheterna till ökad konkurrens inom byggsektorn. Utredningen ska bland annat undersöka hur man kan:

  • få utländska byggbolag intresserade av den svenska byggmarknaden
  • underlätta för små och medelstora bolag att etablera sig på marknaden.

Uppdraget

Till utredare har regeringen utsett ekonomie doktor Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Hans uppdrag är att:

  • se över förutsättningarna för att främja konkurrensen på byggmarknaden och vid behov komma med förslag som kan förbättra situationen
  • studera omfattningen av utländska aktörer i anbudskonkurrensen vid offentlig upphandling av bostadsbyggande och lämna förslag som kan främja anbudskonkurrensen i allmänhet och inslaget av utländska aktörer i synnerhet
  • utreda omfattningen av och konsekvenserna för konkurrensen av så kallad horisontell och vertikal integration inom byggsektorn och byggmaterialindustrin samt olika former av ägarsamband i övrigt som är av sådan art att ägandet kan anses ge möjlighet att påverka företaget och dess verksamhet
  • med utgångspunkt i de specifika branschförutsättningarna undersöka förutsättningarna för att förbättra konkurrensen inom bygg- och byggmaterialindustrin samt lämna förslag som kan förbättra konkurrensen
  • undersöka i vilken utsträckning finansiella restriktioner är ett hinder för bostadsbyggande och, om restriktioner finns, lämna förslag som kan underlätta tillgången till kapital särskilt för mindre och medelstora företag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

Det är få utländska byggbolag som försöker ta sig in på den svenska marknaden. Foto: Ulf Söderlund
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Upphandling
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Det är få utländska byggbolag som försöker ta sig in på den svenska marknaden. Foto: Ulf Söderlund