Varan har lagts till i varukorgen

Nya byggregler från 1 juli

Energi 18 jun 2014
Nya regler för byggandet blir bindande den 1 juli 2015. Foto: Ulf Söderlund
Boverkets uppdaterade byggregler, BBR 21, träder i kraft den 1 juli 2014. Bland annat har reglerna ändrats för att det ska bli möjligt att bygga bostäder med en mindre boarea än vad som krävts tidigare.

Boverkets byggregler, BBR 21, går nu att ladda ner från Boverkets webbplats. BBR 21 innehåller både de ändrade reglerna och de regler som inte har ändrats.  

Ändringar

Ändringar har gjorts för att bostäder ska kunna byggas med en mindre boarea generellt. Dessutom har man för studentbostäder gjort ytterligare lättnader i kraven. Det är även ytterligare ändringar i avsnitt:

  • 1 (inledning) upphävs de allmänna råden om krav vid flyttning av byggnader.
  • 3 (tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen) ändras reglerna om parkeringsplatser för rörelsehindrade i fråga om krav på antal och skyltning.
  • 5 (brandskydd) införs ett nytt system för brandtekniska klasser på kablar.
  • 6 (hygien, hälsa och miljö) förtydligas reglerna om luftkvalitet. Bland annat klargörs att kolfilterfläktar får användas i kök. Det införs tydligare regler om fuktsäkerhetsprojektering och hur fasadbeklädnader ska anordnas ur fuktskyddssynpunkt. Det införs ett allmänt råd med riktvärden för bly i vissa blandare.
  • 7 (bullerskydd) införs möjligheter till avsteg från byggreglernas gränsvärden för buller såvitt avser vissa hygienrum.
  • 8 (säkerhet vid användning) förtydligas reglerna om när olika taksäkerhetsanordningar krävs.

Övergångsperiod

Reglerna träder i kraft den 1 juli 2014. Fram till den 1 juli 2015 får de tidigare reglerna tillämpas som alternativ till de nya reglerna. För åtgärder som:

  • kräver bygglov ska ansökan kommit in före den 1 juli 2015
  • är anmälanpliktiga ska anmälan ha kommit in före den 1 juli 2015
  • vare sig kräver bygglov eller anmälan måste de ha påbörjats före den 1 juli 2015.

För den ändrade regeln i avsnitt 6:62 Installationer för tappvatten om bly i vissa blandare gäller övergångsperioden fram till den 1 juli 2016.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Bestämmelser Lov och tillsyn Renoveringar Vatten och avlopp Arbetsmiljö Miljö
Fackområden

El & Tele Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial