Varan har lagts till i varukorgen

Metoder för ökad cykling

En studie från VTI visar att avstånd och tillgänglighet är två viktiga faktorer vid cykelplanering för att öka andelen cyklister. Foto: VTI.
Avståndet mellan olika servicepunkter, som dagis, apotek och arbete, är den mest avgörande faktorn till om man väljer att cykla eller inte. Det visar en studie från VTI som presenterades under Cykelkonferensen som just nu pågår i Malmö.

Cykeltrafik i städer kan ha flera positiva effekter på livskvalitet. Trots detta varierar cykelandelen kraftigt mellan olika städer och länder, och i många städer finns en stor potential för ökad cykling. Syftet med rapport 769 Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsutformning och infrastruktur från Statens Väg- och Transportinstitut, VTI, har varit att få bättre kunskap om vilka stads- och trafikutformningsfaktorer som är av betydelse för hur mycket man cyklar.

- Analysen visar att avståndet är den mest avgörande faktorn när det gäller valet att cykla och därmed väldigt viktigt, säger Kerstin Robertsson på VTI under Cykelkonferensen i Malmö, som arrangerades av Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Malmö Stad.

Samlat data från flera källor

Analysen är baserad på publicerade studier som handlar om relationen mellan cykling och olika egenskaper hos den fysiska urbana miljön.

- Vi hittade många studier och efter att ha gått igenom flera hundra så kunde vi plocka ut data ur 23 primära studier. Vi verkligen göra en statistisk metaanalys och statistiskt kunna visa att det här är saker som har betydelse för cyklingen, fortsätter Kerstin Robertsson.

Avståndet är viktigt

Den statistiska metaanalysen visade att avstånd och restid var den mest avgörande faktorn för valet att cykla. På andra plats kom markanvändning, det vill säga hur tillgängligheten är till olika målpunkter såsom butiker, parker och rekreationsområden eller idrottsanläggningar.

Kategorierna transportsystemet, stadsmiljön och trafiksäkerhet kom på tredje, fjärde respektive femte plats. Men hur gör man då i praktiken? Kerstin Robertsson har svaret;

- När vi pratar cykel och cykelplanering så pratar vi ju väldigt mycket om transportsystemet och det stämmer inte riktigt in med den här bilden som vi kommit fram till i den här studien. Jag tror att alla fem punkterna är avgörande för att man ska få en hög andel cykling, säger Kerstin Robertsson.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Arbetsmiljö Transportsystem Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial