Varan har lagts till i varukorgen
Många nya hus klarar inte energikraven
Energi 13 jun 2014
Boverket har följt upp energianvändningen i 20 000 nya byggnader. Foto: Louise Rosén.
En stor del av bostäderna som byggts de senaste åren klarar inte dagens energikrav. Det visar Boverkets nya uppföljning av energideklarationsregistret.

Resultatet av uppföljningen i energideklarationsregistret, Gripen, visar att mindre än hälften av alla bostäder som byggdes 2007-2009 uppfyller dagens energikrav. Men trenden går i rätt riktning. År 2012 klarade 83 procent av de nybyggda bostäderna med annan uppvärmning än el i klimatzon III energikraven. När det gäller bostäder med elvärme var det 66 procent som uppfyllde energikraven.

Mellan åren 2002-2012 sjönk energianvändningen för bostäder i klimatzon III från:

  • 84 till 53 kWh/m2 och år (hus med eluppvärmning)
  • 123 till 80 kWh/m2 och år (hus med annan uppvärmning).

Sofia Lindén, arkitekt och projektledare på Boverket, berättar att bilden är mer spretig när det gäller lokaler;

– Kategorin lokaler innehåller väldigt många olika typer av byggnader och där går det inte att dra några säkra slutsatser från underlaget, säger hon.

En rapport kommer

Uppföljningen av Gripen omfattar cirka 20 000 nya byggnader som uppfördes mellan 2002 och 2012. Urvalet är gjort utifrån byggnader med uppmätt energianvändning, inte mot beräknad. Bakgrunden till uppföljningen är regeringsuppdraget om nya skärpta energikrav som Boverket nyligen har presenterat. Uppföljningen användes som ett stöd för den nya kravnivån.

– Vi har inte haft något specifikt uppdrag att analysera hur energiprestandan för nya hus ser ut. Men uppgifterna kom fram då vi följde upp i registret och nu har vi för avsikt att publicera resultatet i en separat rapport, avslutar Sofia Lindén. 

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter