Varan har lagts till i varukorgen

Ja till Attefallshus

I mars 2014 visade hustillverkaren ”Sommarnöjen” upp ett Attefallhus på Norrmalmstorg i Stockholm. Foto: Attefallshus.se
Från och med den 2 juli blir det tillåtet att göra ytterligare ett antal åtgärder utan krav på bygglov, bland annat bygga en ny typ av bostadshus, så kallade komplementbostadshus.

Den 4 juni godkände riksdagen regeringens förslag i proposition 2013/14:127 om att ytterligare ett antal åtgärder ska slippa bygglov. Lagändringarna börjar gälla från den 2 juli 2014. De tidigare så kallade ”Friggebodåtgärderna” kommer även i fortsättningen att finnas kvar.

Komplementbostadshus

En stor nyhet är att det blir tillåtet att bygga en ny typ av bostadshus, komplementbostadshus (Attefallshus?), för permanent bruk. Bostadshuset får vara 25 kvadratmeter stort och inget bygglov behövs.

Det blir även tillåtet att utan lov:

  • göra en tillbyggnad på 15 kvadratmeter (en- och tvåbostadshus)
  • inreda ytterligare en bostad (enbostadshus).
  • bygga till maximalt två takkupor. (en- och tvåbostadshus).

Avstånd till granne och prickad mark

Man får bygga komplementshuset på "prickmark". Om komplementhuset ligger närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste man dock ha sin grannes medgivande.

Krav på bygganmälan och startbesked

Trots att åtgärderna är bygglovbefriade krävs det i samtliga fall, förutom för takkupor, att en anmälan ska göras till byggnadsnämnden. På samma sätt som vid bygglovansökan tar kommunerna ut en avgift för att handlägga anmälan.

Innan åtgärden får påbörjas ska kommunen dessutom ha gett startbesked. I och med att lagen träder i kraft den 2 juli, då den stora semesterperioden pågår, har många kommuner flaggat för att handläggningstiderna kan bli längre än vanligt.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial